26/09/2013 ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ

ΣΗΜΕΡΑ ΤΗΝ 26/09/2013 ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ, ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ.

ΑΓΝΩΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΥΤΗΣ.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΣΑΣ.

ΕΚ’  ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ν.