Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη ΧΖΛ Ναυπάκτου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Κατεβάστε από εδώ την 99/2013 απόφαση, με θέμα τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη ΧΖΛ Ναυπάκτου.