Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – 15/10/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ: Μηνόπουλος Αθ.
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143 -60160
FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 11 -10 -2013
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 36953

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε την 15-10-2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Eπανυποβολή Υπηρεσιακής Εισηγήσεως για Ανάκληση –Αφαίρεση της αριθμ. 8.508/1999 αδείας ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος «Κέντρο Διασκέδασης με συγκρότηση Καφετέρια-Μπαρ», ιδιοκτησίας ΖΑΜΠΑΡΑ ΧΡΗΣΤΟΥ, που βρίσκεται στην οδό Θέρμου 50 στη Ναύπακτο.
2. Eπανυποβολή Υπηρεσιακής Εισηγήσεως για Ανάκληση –Αφαίρεση της αριθμ. 1.110/28-11-97 αδείας ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος «Κέντρο Διασκέδασης με συγκρότηση Καφετέρια-Μπαρ», ιδιοκτησίας ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ , που βρίσκεται στην Τ.Κ. Δάφνης Δ.Ε. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας.
3. Eπανυποβολή Υπηρεσιακής Εισηγήσεως για Ανάκληση –Αφαίρεση της αριθμ. 8.180/27-3-2012 αδείας ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος «KAΦΕΤΕΡΙΑ»,ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡ.-ΧΟΛΕΒΑ ΚΑΛ.Ο.Ε., όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον κ. ΓΡΑΜΜΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, που βρίσκεται στην οδό Ναυμαχίας & Σοϊδά στη Ναύπακτο.
4. Aπόφαση περί ικανοποίησης ή μη αιτήματος ανανέωσης αδείας Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου ( κινητή καντίνα) της κ.Σφήκα Βασιλικής.
5. Ανάκληση ή μη της με αρ. Πρωτ. 162/14-01-2007 αδείας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο όνομα Γεωργίου Γκούβρα.
6. Απόφαση περί ικανοποίησης ή μη αιτήματος ανανέωσης αδείας Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου ( κινητή καντίνα) του κ. Παπανδρέου Κων/νου.
7. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης ΚΥΕ : «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΤΡΟΦΙΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ & ΠΟΤΑ) στον κ. ΚΑΡΑΝΤΙΝΟ ΣΩΚΡΑΤΗ του Γερασίμου στη περιοχή «Καβουρότρυπα » Κρυονερίου- Γαλατά Δήμου Ναυπακτίας.
8. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης ΚΥΕ : «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΖΕΣΤΗΣ & ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ ( ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΨΗΣΤΑΡΙΑ ) » στην Τ.Κ. Σίμου ( εντός ορίων οικισμού), Δ.Ε. Πυλήνης Δήμου Ναυπακτίας στην ΤΣΙΑΜΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του Αθανασίου.

Ο Δήμαρχος και
Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Μπουλές Γιάννης