Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου – 16/10/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Πληρ: Χωραφά Σταυρούλα
Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37, Ναυπάκτου
Ναύπακτος 30300
Email:shorafa@nafpaktos.gr
Τηλ: 2634021620
Φαξ: 2634021933

Ναύπακτος 11 Οκτωβρίου 2013
Αριθ. Πρωτ.: 189

ΠΡΟΣ:
1) Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

2) ως πίνακας αποδεκτών

ΚΟΙΝ:
κ. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου »

Σας παρακαλούμε την Τετάρτη 16-10-2013 και ώρα 19:00 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έκφραση γνώμης επί της απόφασης 7/2013 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπακτίας περί κατάργησης περιπτέρων.

2. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρ.35142/27-9-2013 εισήγηση του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης για το Κ.Υ.Ε «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ» στο ξενοδοχείο «ΕΝΕΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ», ιδιοκτησίας της εταιρείας με την Επωνυμία Ο.Ε. ΑΦΟΙ ΤΥΡΟΠΑΝΗ, που βρίσκεται στην οδό Ν. Μπότσαρη & Κλεονίκου 1 στη Ναύπακτο Δήμου Ναυπακτίας.

3. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρ.36754/10-10-2013 αιτήσεως των κατοίκων της περιοχής Γηπέδου συν. Βαριά με θέμα «καθαρισμός χειμάρρου Βαριάς Ναυπάκτου για αποφυγή κινδύνου πλημμύρας».

Η πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

Ταραμπίκου Βασιλική