Κατεπείγουσα σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου – 14/10/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Ναύπακτος 14-10-2013
Αριθ. Πρωτ. 699

ΠΡΟΣ
Τα μέλη του Δ.Σ.
• Μυλωνάς Κώστας, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
• Καρακώστας Κώστας
• Κουτσοσπύρου Μαίρη
• Μαστραπά Δήμητρα
• Σακελλάρη Βασιλική
• Λιμενάρχης Ναυπάκτου κ. Σμπούκη Βασίλειο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Ιωάννη Μπουλέ

ΘΕΜΑ: «Κατεπείγουσα σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου».

Σας παρακαλούμε σήμερα Δευτέρα 14-10-2013 και ώρα 19.00 να προσέλθετε στο ισόγειο του Δημαρχιακού Κτιρίου σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 και με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:
1. Ενημέρωση μελών Δ.Σ. και λήψη απόφασης επί τροποποίησης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον παραλιακό δρόμο Ψανής (οδός Ναυμαχίας) και εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένος και σύμφωνα με την 440 / 4-10-2013 απόφαση της 25ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας.
Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω της χρονοβόρας διαδικασίας που πρέπει να ακολουθηθεί, προκειμένου να εγκριθούν από τον κ. Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτ. Ελλάδος & Ιονίου οι τροποποιημένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον παραλιακό δρόμο της Ψανής και να εκδοθεί η προβλεπόμενη από το νόμο 4150/2013 απόφασή του.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ