Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή αλσυλλίου Γριμπόβου και κατά την διάρκεια της ετήσιας εμποροπανήγυρης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Πάροδος Α. Κοζώνη
Ναύπακτος Τ.Κ. 30300
Πληροφορίες : Μπισμπίκη Αγγελική
Τηλέφωνο: 26340 – 21618
Fax: 26340 – 21618
Email: limennafpakt@yahoo.gr

Ναύπακτος: 22/10/2013
Αριθ. Πρωτ.: 730

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η
Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή αλσυλλίου Γριμπόβου και κατά την διάρκεια της ετήσιας εμποροπανήγυρης.

Το ΔΣ του ΔΛΤΝ με την 114/21-10-2013 απόφασή του της 14ης /2013 συνεδρίασης ενέκρινε τις παρακάτω προσωρινές τοπικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την περιοχή αλσυλλίου Γριμπόβου και κατά την διάρκεια της ετήσιας εμποροπανήγυρης:
1. Την τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων και πινακίδων Ρ-7 απαγόρευσης της εισόδου των οχημάτων επί της οδού Καθόδου Δωριέων και στις θέσεις:
• Έμπροσθεν του κτιρίου ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ – ΠΑΛΑΙΑ ΣΦΑΓΕΙΑ.
• Στο χώρο, έμπροσθεν των μπαρών αυτών (δυτικά), θα τοποθετηθούν πινακίδες απαγόρευσης στάσης & στάθμευσης, ώστε να δημιουργηθεί ένας χώρος αναστροφής των οχημάτων, που θα έχουν φτάσει μέχρι αυτό το αδιέξοδο, με ταυτόχρονη συχνή αστυνόμευση από τους αρμόδιους για την ασφαλή κίνηση των οδηγών.
• Στην συμβολή της με τον χείμαρρο Σκα στο δυτικό ρεύμα και στην αρχή του χώρου της εμποροπανήγυρης.
• Στη συμβολή της με τον κάθετο δρομίσκο μεταξύ του κτιρίου ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ – ΠΑΛΑΙΑ ΣΦΑΓΕΙΑ και Σκα.
2. Ο χώρος στάθμευσης που βρίσκεται έμπροσθεν του κτιρίου ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ – ΠΑΛΑΙΑ ΣΦΑΓΕΙΑ θα περιφραχτεί (με προσωρινή περίφραξη κιγκλιδώματα) όσο το δυνατόν καλύτερα προκειμένου να αποφευχθεί η στάθμευση οχημάτων των επισκεπτών και θα τοποθετηθεί σε εμφανές σημείο πινακίδα στάθμευσης μόνο για κατοίκους, με ταυτόχρονη συχνή αστυνόμευση από τους αρμόδιους και για την διευκόλυνση των μόνιμων κατοίκων της περιοχής.
3. Την τοποθέτηση πινακίδων Ρ-40 απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης επί της οδού Καθόδου Δωριέων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από την συμβολή της με την οδό Πλαστήρα έως και το κτίριο ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ – ΠΑΛΑΙΑ ΣΦΑΓΕΙΑ.
4. Την τοποθέτηση πινακίδων Ρ-39 απαγόρευση στάθμευσης (διπλής όψεως) και στα δύο ρεύματα της οδού που οδηγεί στο τμήμα του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπάκτου στην περιοχή του Γριμπόβου, με ταυτόχρονη συχνή αστυνόμευση από τους αρμόδιους για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών.
5. Την τοποθέτηση πινακίδας Π-25 αδιεξόδου και πληροφορικής πινακίδας με την ένδειξη «ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ» στην αρχή του δρομίσκου που καταλήγει στην οδό Κάθοδος Δωριέων, μεταξύ του κτιρίου ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ – ΠΑΛΑΙΑ ΣΦΑΓΕΙΑ και Σκα.
6. Να ληφθεί μέριμνα από τους διοργανωτές και να ενημερωθούν οι επαγγελματίες που θα λειτουργούν εντός του χώρου της εμποροπανήγυρης για τον χρόνο που έχει προκαθοριστεί για την ομαλή τροφοδοσία των επιχειρήσεών τους.
Διάρκεια ισχύος της παρούσης απόφασης καθόλη την διάρκεια της εμποροπανήγυρης, δηλαδή από 26/10 μέχρι και 1/11/2013.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ