Αριθ. απόφασης 80/2011-Έκδοση ψηφίσματος για την ίδρυση εφετείου στο Αγρίνιο.

ΑΔΑ: 4ΑΓΡΩΚΓ-Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 7ης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας του μηνός Μαρτίου του έτους 2011

Αριθ. απόφασης 80/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Έκδοση ψηφίσματος για την ίδρυση εφετείου στο Αγρίνιο.

Στη Ναύπακτο σήμερα  20 Μαρτίου  2011, ημέρα  Κυριακή και ώρα 18.00  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), ύστερα από την με αριθμό πρωτ.6890/16-3-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Αγγελοπούλου-Μανδέλου Θεοδώρα του Γεωργίου
 2. Βίτσας Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 3. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
 4. Δούρος Παναγιώτης του Γεωργίου
 5. Εγγλέζος Χρήστος του Κωνσταντίνου
 6. Ζιαμπάρα Μαρία του Κωνσταντίνου
 7. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου
 8. Καραλής Νικόλαος του Ευθυμίου
 9. Καρκατσούλης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 10. Παναγόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου
 11. Πατούχας Παντελής του Νικολάου
 12. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη
 13. Σικώλας Χρήστος του Νικολάου
 14. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη
 15. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου
 16. Χαλαζιάς Νικόλαος του Αθανασίου
 17. Παπαθανάσης Αθανάσιος του Δαμιανού
 18. Καρναχωρίτης Μιχαήλ του Δημητρίου
 19. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα
 20. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη
 21. Κουτσοσπύρου Μαρία του Ηλία
 22. Νούλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου
 23. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου
 24. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη
 25. Kεχαγιάς Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
 26. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου
 27. Καρακώστας Κωνσταντίνος του Χρήστου

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Κεχαγιάς Κων/νος

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Μετά τη συζήτηση του 7ου θέματος  της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δ.Σ κ. Παπαθανάσης
 2. Μετά τη συζήτηση του 11ου θέματος  της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δ.Σ κ. Κονίδας
 3. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 16ου θέματος  της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δ.Σ κ. Κοτσανάς
 4. Μετά τη συζήτηση του 25ου θέματος  της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δ.Σ κ. Καρακώστας

Στη συνεδρίαση παρών ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Μπουλές Γιάννης.

Παρών ήταν επίσης και ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ασημακόπουλος Δημήτριος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 26 δημοτικών συμβούλων  από το σύνολο των 27 ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης  «Έκδοση ψηφίσματος για την ίδρυση εφετείου στο Αγρίνιο» σύμφωνα με αίτημα του εκπροσώπου του Δικηγορικού Συλλόγου Μεσολογγίου κ Παϊσίου Χρήστου.

Ο κύριος Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο συμφώνησε να συζητηθεί το παραπάνω θέμα εκτός ημερήσιας Διάταξης .

Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στον κ Παϊσιο ο οποίος είπε τα παρακάτω:

Ο Δήμαρχος, το Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπακτίας και οι φορείς της Περιφέρειας, εκφράζοντας τους Δήμους και κατοίκους της περιοχής μας, πληροφορηθήκαμε την προώθηση του Προεδρικού Διατάγματος που ιδρύει νέο εφετείο στη Δυτική Στερεά Ελλάδα με έδρα το Αγρίνιο και διαμαρτυρόμαστε έντονα γι’ αυτό.

Τα εφετεία στη χώρα μας,και σε κάθε κράτος, ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ιδρύονται με έδρα την  πρωτεύουσα Νομού, όπως και τα άλλα τρία (3) νεοϊδρυόμενα με τα Π.Δ και ο Νομός Αιτωλ/νίας έχει Πρωτεύουσα την Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου.

Η Ι.Π Μεσολογγίου παγκόσμιο σύμβολο της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, συμπίπτει να είναι και σύμβολο Δικαιοσύνης του Έθνους μας, αφού εκεί πρωτοδιακηρύχθηκαν και πρωτοεφαρμόσθηκαν οι Αρχές Οργάνωσης και Λειτουργίας των Δικαστηρίων της Ελεύθερης Ελλάδας .Μάλιστα στο Μεσολόγγι πρωτοιδρύθηκε και λειτούργησε το Δικαστήριο των Εκκλήτων (εφετείο) και δικαιωματικά γι’ αυτό ζητά και πρέπει να επανιδρυθεί και επαναλειτουργήσει το εφετείο στην ιστορική, και φυσική και διοικητική και δικαστική έδρα του Νομού μας.

Αποτελεί προκλητική και απαράδεκτη θεσμική εκτροπή σε μια ευνομούμενη, συνταγματικά κατοχυρωμένη και θεσμική λειτουργούσα Δημοκρατία, πολύ περισσότερο όταν γίνεται σε βάρος της Ιερής  Πόλης του Μεσολογγίου, όπου Ελληνική Πολιτεία έχει χρέος και οφείλει την ίδια την ύπαρξη της , και όχι επιδεικτικά να αγνοεί και περιφρονά αυτή.

Το επίμαχο Π.Δ είναι σε βάρος των Δημοτών και κατοίκων μας, γιατί όχι σε εξυπηρέτηση των πολιτών που σκοπεί και επικαλείται. Αφού η Ι.Π Μεσολογγίου είναι εγγύτερα σ’ εμάς και μεταξύ ημών και του Αγρινίου, και ενώ μέχρι  τώρα θέλαμε δέκα (10) λεπτά για το Εφετείο, θα απαιτείται μία (1) ώρα ταλαιπωρίας των πολιτών μας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ με ομόφωνη απόφαση του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας και των φορέων της περιφέρειας μας, διαμαρτυρόμαστε έντονα καταγγέλλοντας την γενόμενη θεσμική εκτροπή και ΖΗΤΑΜΕ

Την άμεση παρέμβαση του Πρωθυπουργού για την ανάκληση του άδικου και απαραίτητου ως  άνω, ΠΔ ή την τροποποίηση της διάταξης του που αφορά την έδρα αυτού, που πρέπει και οφείλει να είναι στην πρωτεύουσα του Νομού μας την Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου, Διαφορετικά θα ζητήσουμε την μη υπαγωγή μας στην αρμοδιότητα του και να παραμείνουμε στο σ’ επαφή μας εφετείο Πατρών, ιδιαίτερα με γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ απέχουμε ελάχιστα χιλιόμετρα και μόλις δέκα (10)λεπτά της ώρας και εξυπηρέτησης μας.

Για αυτό θα συντονίσουμε και θα κλιμακώσουμε τον ΑΓΩΝΑ μας, με τους Δήμους Ι.Π Μεσολογγίου, Ναυπάκτου και Ξηρομέρου (3 επαρχιών από τις 5 του Νομού μας ) μαζί με τους φορείς της περιφέρειας μας για το δίκαιο αίτημα μας και την αποδοχή του.

Στη συνέχεια  ο κος Δήμαρχος πρότεινε να εγκριθεί το παραπάνω ψήφισμα.

Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το πιο κάτω ψήφισμα αναφορικά με την ίδρυση Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας με έδρα το Αγρίνιο.

Ο Δήμαρχος, το Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπακτίας και οι φορείς της Περιφέρειας, εκφράζοντας τους Δήμους και κατοίκους της περιοχής μας, πληροφορηθήκαμε την προώθηση του Προεδρικού Διατάγματος που ιδρύει νέο εφετείο στη Δυτική Στερεά Ελλάδα με έδρα το Αγρίνιο και διαμαρτυρόμαστε έντονα γι’ αυτό.

Τα εφετεία στη χώρα μας, και σε κάθε κράτος, ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ιδρύονται με έδρα την  πρωτεύουσα Νομού, όπως και τα άλλα τρία (3) νεοϊδρυόμενα με τα Π.Δ και ο Νομός Αιτωλ/νίας έχει Πρωτεύουσα την Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου.

Η Ι.Π Μεσολογγίου παγκόσμιο σύμβολο της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, συμπίπτει να είναι και σύμβολο Δικαιοσύνης του Έθνους μας, αφού εκεί πρωτοδιακηρύχθηκαν και πρωτοεφαρμόσθηκαν οι Αρχές Οργάνωσης και Λειτουργίας των Δικαστηρίων της Ελεύθερης Ελλάδας.Μάλιστα στο Μεσολόγγι πρωτοιδρύθηκε και λειτούργησε το Δικαστήριο των Εκκλήτων (εφετείο) και δικαιωματικά γι’ αυτό ζητά και πρέπει να επανιδρυθεί και επαναλειτουργήσει το εφετείο στην ιστορική, και φυσική και διοικητική και δικαστική έδρα του Νομού μας.

Αποτελεί προκλητική και απαράδεκτη θεσμική εκτροπή σε μια ευνομούμενη, συνταγματικά κατοχυρωμένη και θεσμική λειτουργούσα Δημοκρατία, πολύ περισσότερο όταν γίνεται σε βάρος της Ιερής  Πόλης του Μεσολογγίου, όπου Ελληνική Πολιτεία έχει χρέος και οφείλει την ίδια την ύπαρξη της , και όχι επιδεικτικά να αγνοεί και περιφρονά αυτή.

Το επίμαχο Π.Δ είναι σε βάρος των Δημοτών και κατοίκων μας, γιατί όχι σε εξυπηρέτηση των πολιτών που σκοπεί και επικαλείται. Αφού η Ι.Π Μεσολογγίου είναι εγγύτερα σ’ εμάς και μεταξύ ημών και του Αγρινίου, και ενώ μέχρι  τώρα θέλαμε δέκα (10) λεπτά για το Εφετείο, θα απαιτείται μία (1) ώρα ταλαιπωρίας των πολιτών μας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ με ομόφωνη απόφαση του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας και των φορέων της περιφέρειας μας, διαμαρτυρόμαστε έντονα καταγγέλλοντας την γενόμενη θεσμική εκτροπή και ΖΗΤΑΜΕ:

Την άμεση παρέμβαση του Πρωθυπουργού για την ανάκληση του άδικου και απαραίτητου ως  άνω, ΠΔ ή την τροποποίηση της διάταξης του που αφορά την έδρα αυτού, που πρέπει και οφείλει να είναι στην πρωτεύουσα του Νομού μας την Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου, Διαφορετικά θα ζητήσουμε την μη υπαγωγή μας στην αρμοδιότητα του και να παραμείνουμε στο σ’ επαφή μας εφετείο Πατρών, ιδιαίτερα με γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ απέχουμε ελάχιστα χιλιόμετρα και μόλις δέκα (10)λεπτά της ώρας και εξυπηρέτησης μας.

Για αυτό θα συντονίσουμε και θα κλιμακώσουμε τον ΑΓΩΝΑ μας, με τους Δήμους Ι.Π Μεσολογγίου, Ναυπάκτου και Ξηρομέρου (3 επαρχιών από τις 5 του Νομού μας ) μαζί με τους φορείς της περιφέρειας μας για το δίκαιο αίτημα μας και την αποδοχή του.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                             Ο γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  21/3/2011

Ο ειδικός γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου

Ασημακόπουλος Δημήτρης