ΑΠΟΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣ “ΦΡΟΥΡΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ”

Κοινοποιείται από το Δασαρχείο Ναυπάκτου, το Πρόγραμμα Εργασιών της Επιτροπής Αποτερματισμού και Οροθέτησης της Αναδασωτέας Έκτασης “Φρούριο Ναυπάκτου” Δ.Κ. Ναυπάκτου, ώστε οι έχοντες έννομο συμφέρον να παρευρίσκονται στην εν λόγω διαδικασία, εφόσον το επιθυμούν.

Κατεβάστε το σχετικό έγγραφο του Δασαρχείου Ναυπάκτου.