Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – 19/11/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ: Μηνόπουλος Αθ.
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143 -60160
FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟ 15-11 -2013
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 40695

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε την 19-11-2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Κατάργηση της θέσεως περιπτέρου στην πλατεία Παπαχαραλάμπους.
2. Αίτημα της δικαιούχου περιπτέρου κ.Σπηλιώτη Αθανασίας για μετατόπιση του περιπτέρου της στην παραλία Ψανής.
3. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ & ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ –ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ –ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ , στο Διάσελο , 24η Επαρχ. Οδός Πλατάνου –Καστανιάς ( εκτός οικισμού ) Καστανιά Δ.Ε. Πλατάνου στον κ. Αντωνόπουλο Ιωάννη του Κων/νου.
4. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ , στη Τ.Κ. Γαλατά Δ.Ε. Χάλκειας Δήμου Ναυπακτίας στη κ. Κατοχιανού Κλεοπάτρα του Ανδρέα.
5. Αίτηση του Παπαμιχαήλ Ιωάννη για κύρωση δικτύου κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό Αντιρρίου της Τ.Κ.Αντιρρίου Δήμου Ναυπακτίας.
6. Ανάκληση –Αφαίρεση της αριθμ. 8.508/1999 αδείας ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος «Κέντρο Διασκέδασης με συγκρότηση Καφετέρια-Μπαρ», ιδιοκτησίας ΖΑΜΠΑΡΑ ΧΡΗΣΤΟΥ, που βρίσκεται στην οδό Θέρμου 50 στη Ναύπακτο.
7. Aπόφαση περί ικανοποίησης ή μη αιτήματος ανανέωσης αδείας Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου ( κινητή καντίνα) της κ.Σφήκα Βασιλικής.
8. Ανάκληση ή μη της με αρ. Πρωτ. 162/14-01-2007 αδείας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο όνομα Γεωργίου Γκούβρα.
9. Ανάκληση ή μη της αριθμ. 181/3-5-2011 αδείας ίδρυσης & λειτουργίας «ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ με συγκρότηση Καφετέρια- Μπαρ», ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «Χ.ΝΤΖΕΛΒΕΣ & ΣΙΑ Ε.Ε » στην οδό Αποκαύκου 12 στην Ναύπακτο.
10. Ανάκληση ή μη της αριθμ. 32.710/10-10-2011 αδείας ίδρυσης & λειτουργίας «ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ με συγκρότηση Καφετέρια- Μπαρ», ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. » όπως νομίμως εκπροσωπείται από τους ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟ ΧΡ. ΘΕΟΔΩΡΟ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟ ΧΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟ ΧΡ. ΓΕΩΡΓΙΟ, στην οδό Ν. Μπότσαρη & Κανναβού 22 στη Ναύπακτο.

Ο Δήμαρχος και
Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Μπουλές Γιάννης