Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου 20-11-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Ναύπακτος 15-11-2013
Αριθ. Πρωτ. 767

ΠΡΟΣ
Τα μέλη του Δ.Σ.
• Μυλωνάς Κώστας, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
• Καρακώστας Κώστας
• Κουτσοσπύρου Μαίρη
• Μαστραπά Δήμητρα
• Σακελλάρη Βασιλική
• Λιμενάρχη Ναυπάκτου κα. Θωμοπούλου Μαρία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Ιωάννη Μπουλέ

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου».

Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 20-11-2013 και ώρα 18.30 να προσέλθετε στο ισόγειο του Δημαρχιακού Κτιρίου, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 και με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση της από 4/3/2013 απογραφής έναρξης λειτουργίας ΔΛΤΝ.
2. Αναμόρφωση Π/Υ οικ. έτους 2013. (Εισήγηση Υπηρεσίας).
3. Δέσμευση πιστώσεων Π/Υ έτους 2013 (Εισήγηση Υπηρεσίας).
4. Υποβρύχιες αυτοψίες στο Λιμάνι της Ναυπάκτου. Ενημέρωση αναφορικά με τα ευρήματα.
Λήψη απόφασης για περαιτέρω ενέργειες.
5. Υποβρύχιες αυτοψίες στις προβλήτες του Αντιρρίου. Ενημέρωση αναφορικά με τα ευρήματα.
Αίτημα (26/9/2013) πενήντα (50) κατοίκων Αντιρρίου αναφορικά με τα περιβαντολλογικά προβλήματα στη δυτική προβλήτα Αντιρρίου. Πρόταση για αστική ανάπλαση μέρους της Δυτικής προβλήτας Αντιρρίου.
Λήψη απόφασης για περαιτέρω ενέργειες.
6. Έγκριση μελέτης έργου «Αποκατάσταση βλαβών & συντήρησης μόνιμων εγκαταστάσεων εντός της ΧΖΛ Αντιρρίου» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου.
7. Λήψη απόφασης επί του 8/11/2013 αιτήματος της εταιρίας CYTA ΕΛΛΑΣ για παροχή άδειας πρόσβασης & διέλευσης υπόγειου καλωδίου οπτικών ινών, από τον παραλιακό δρόμο της Ψανής (οδός Ναυμαχίας) μήκους 760 μ.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ