ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 19-11-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Πάροδος Α. Κοζώνη
Ναύπακτος Τ.Κ. 30300
Πληροφορίες : Μπισμπίκη Αγγελική
Τηλέφωνο: 26340 – 21618
Fax: 26340 – 21618
Email: limennafpakt@yahoo.gr

Ναύπακτος: 15/11/2013
Αριθ. Πρωτ.: 770

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 19/11/2013 και ώρα 12.00 στα γραφεία του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ θα διενεργηθεί από Επιτροπή κλήρωση μεταξύ όσων υπαλλήλων του Δήμου Ναυπακτίας πληρούν τις προϋποθέσεις, για την συγκρότηση της παρακάτω επιτροπής:
1. Επιτροπή διαγωνισμού για έργα συνολικού προϋπολογισμού μέχρι το ανώτατο όριο της δεύτερης τάξης του Μ.Ε.Ε.ΕΠ, χωρίς να συνυπολογίζονται τα κονδύλια αναθεώρησης και ΦΠΑ.
Θα κληρωθούν τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη.
Μέλη της Επιτροπής που θα διενεργήσει τις παραπάνω κληρώσεις θα είναι οι:
1. Τσάτσος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου.
2. Παπαγεωργίου Ηλίας, Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ναυπακτίας.
3. Μπισμπίκη Αγγελική, Υπάλληλος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ