Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου 29-11-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Ναύπακτος 25 Νοεμβρίου 2013
Αριθ. Πρωτ.: 202

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Πληρ: Χωραφά Σταυρούλα
Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37,
Ναύπακτος 30300
Email:shorafa@nafpaktos.gr
Τηλ: 2634021620
Φαξ: 2634021933

ΠΡΟΣ:
1) Τα μέλη του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου
2 ) ως πίνακας αποδεκτών

ΚΟΙΝ: κ. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου »

Σας παρακαλούμε την Παρασκευή 29-11-2013 και ώρα 20:30 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έκφραση γνώμης επί της απόφασης 7/2013 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπακτίας περί κατάργησης περιπτέρου το οποίο βρίσκεται μπροστά στην Αγ.Παρασκευή.

2. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.40631/14-11-2013 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας με θέμα «Πρόσθετες προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά το ενδιάμεσο στάδιο στο οδικό δίκτυο του δυτικού τμήματος της πόλης της Ναυπάκτου».

Η πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

Ταραμπίκου Βασιλική