Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – 10/12/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ: Μηνόπουλος Αθ.
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143 -60160
FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟ 6-12 -2013
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 42966

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε την 10-12-2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ανάκληση ή μη της αριθμ. 32.710/10-10-2011 αδείας ίδρυσης & λειτουργίας «ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ με συγκρότηση Καφετέρια- Μπαρ», ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. » όπως νομίμως εκπροσωπείται από τους ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟ ΧΡ. ΘΕΟΔΩΡΟ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟ ΧΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟ ΧΡ. ΓΕΩΡΓΙΟ, στην οδό Ν. Μπότσαρη & Κανναβού 22 στη Ναύπακτο.
2. Κατάργηση θέσης περιπτέρου στη πλατεία Αγ.Παρασκευής.
3. Εισήγηση για πρόσθετες προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά το ενδιάμεσο στάδιο στο οδικό δίκτυο του δυτικού τμήματος της πόλης της Ναυπάκτου.
4. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ & ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ –ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ –ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ ΄΄ΚΑΦΕΝΕΙΟ΄΄-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ-ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ , στη Τ.Κ. Αράχωβας Δ.Ε. Πλατάνου στον κ. Γαλανόπουλο Αντώνιο του Δημητρίου.
5. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης & λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ, στην Τ.Κ. Αντιρρίου Δήμου Ναυπακτίας στον κ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟ του Αντωνίου.

Ο Δήμαρχος και
Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Μπουλές Γιάννης