Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου – 15/12/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Πληρ: Χωραφά Σταυρούλα
Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Email:shorafa@nafpaktos.gr
Τηλ: 2634021620
Φαξ: 2634021933

Ναύπακτος 11-12- 2013
Αριθ. Πρωτ.: 212

ΠΡΟΣ:
1) Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου
2) ως πίνακας αποδεκτών

ΚΟΙΝ: κ. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου »

Σας παρακαλούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 15-12-2013 και ώρα 11:00 π.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.42625/3-12-2013 εισήγηση του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης «Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων με χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος ή με χρήση ορισμένων έγχορδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λ.π.) με ενισχυτή μικρής ισχύος, πάντα με όριο τα 80 db, για το κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΚΑΤHΓΟΡΙΑ ΙV-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ) ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ», ιδιοκτησίας ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ στην οδό Ν.Μπότσαρη & Κανναβού στη Ναύπακτο Δήμου Ναυπακτίας.
2. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.42623/3-12-2013 εισήγηση του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης «Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων με χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος ή με χρήση ορισμένων έγχορδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λ.π.) με ενισχυτή μικρής ισχύος, πάντα με όριο τα 80 db, για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΜΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» ιδιοκτησίας ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ στην οδό Ν.Μπότσαρη & Κανναβού στη Ναύπακτο Δήμου Ναυπακτίας.
3. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.42628/3-12-2013 εισήγηση του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης για εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση και λειτουργία παγοδρομίου, Bunjee Τραμπολίνο, Φουσκωτό πάρκο – παιδική χαρά, στη πλατεία λιμένος από 20-12-2013 έως 5-1-2014.
4. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.43312/10-12-2013 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας για έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης ρύθμισης της κυκλοφορίας στην Παλαιοπαναγιά.

Η πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

Ταραμπίκου Βασιλική