ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ – 23/12/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ: Μηνόπουλος Αθ.
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143 -60160
FAX: 2634023600
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 19/12/2013
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 44653

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε την 23-12-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης & λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ( ζεστής & κρύας κουζίνας ), ΄΄ ΨΗΣΤΑΡΙΑ΄΄, στην Τ.Κ. Σκάλας Δήμου Ναυπακτίας στον κ. ΚΟΝΙΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Ζήση.
2. Xoρήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας ΒΑΓΚΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ στη Τ.Κ. Μολυκρείου ΔΕ Αντιρρίου του Δήμου Ναυπακτίας.

Ο Δήμαρχος και
Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Μπουλές Γιάννης