ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 22-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ: Μηνόπουλος Αθ.
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143 -60160
FAX: 2634023600
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 17/1/2014
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 2052

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε την 22/1/2014 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ανάκληση της αριθμ. 19.091/6-12-2007 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» καθώς και της αριθμ. 9.004/27-6-2013 αδείας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ», ιδιοκτησίας ΣΙΤΟΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ στην οδό Καρακουλάκη 2 στη Ναύπακτο
2. Οριστική αφαίρεση της με αρ. 1.110/28-11-97 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος «Κέντρο διασκέδασης με συγκρότηση Καφετέρια-μπαρ», ιδιοκτησίας ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Δάφνης Δ.Ε. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας.
3. Χορήγηση προέγκριση ίδρυσης Κ.Υ.Ε. « ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΩ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ» στην εταιρεία «ΚΑΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΚΑΡΙΩΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ο.Ε.», επί της Ε.Ο. Αντιρρίου – Ναυπάκτου στον οικισμό Πλατανίτη Δ.Ε. Αντιρρίου Δήμου Ναυπακτίας.

Ο Δήμαρχος και
Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Μπουλές Γιάννης