ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 27-1-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Ναύπακτος 23-1- 2014
Αριθ. Πρωτ.: 12
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Πληρ: Χωραφά Σταυρούλα
Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37,
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΠΡΟΣ:
1) Τα μέλη του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας
Ναυπάκτου
2) ως πίνακας αποδεκτών

ΚΟΙΝ: κ. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου »

Σας παρακαλούμε την Δευτέρα 27-1-2014 και ώρα 17 :00 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ενημέρωση και έκφραση γνώμης για την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης με το Πανεπιστήμιο Πάτρας, στα πλαίσια του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ναυπακτίας, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με θέμα: «Αναγνώριση, Τεκμηρίωση και προτάσεις για την Ανάδειξη και Προστασία του Ιστορικού Οικισμού Ναυπάκτου». (Εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας αρ.πρ.90/21-1-2014).
2. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.78/20-1-2014 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας με θέμα «Έγκριση και τήρηση διαδικασίας μελέτης αναθεώρησης τμήματος του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ναυπάκτου (περιοχή Μεγαλομάτας – Φαλτσοπόρτι), σύμφωνα με σχετικό έγγραφο Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού».
3. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.2548/21-1-2014 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας με θέμα «Σήμανση στην περιοχή του 2ου Γυμνασίου-2ου Λυκείου Ναυπάκτου».
4. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.721/9-1-2014 εισήγηση του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης « α) Ανανέωση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων με ζωντανή μουσική «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ» στο ξενοδοχείο «ΕΝΕΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ», ιδιοκτησίας της εταιρείας με την Επωνυμία Ο.Ε. ΑΦΟΙ ΤΥΡΟΠΑΝΗ, που βρίσκεται στην οδό Ν. Μπότσαρη & Κλεονίκου 1 στη Ναύπακτο Δήμου Ναυπακτίας». β) «Χορήγηση ή μη παράτασης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων με ζωντανή μουσική «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ» στο ξενοδοχείο «ΕΝΕΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ», ιδιοκτησίας της εταιρείας με την Επωνυμία Ο.Ε. ΑΦΟΙ ΤΥΡΟΠΑΝΗ, που βρίσκεται στην οδό Ν. Μπότσαρη & Κλεονίκου 1 στη Ναύπακτο Δήμου Ναυπακτίας.
5. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.1848/16-1-2014 εισήγηση του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης για παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων με ζωντανή μουσική «με χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος, η με χρήση ορισμένων έγχορδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λ.π.) με ενισχυτή μικρής ισχύος, πάντα με όριο 80 db» στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ» ιδιοκτησίας κ. ΚΥΡΙΑΖΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, που βρίσκεται στην οδό Ν. Μπότσαρη 13 στη Ναύπακτο.
6. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.1245/13-1-2014 εισήγηση του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης για την α) χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων με χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος ή με χρήση ορισμένων έγχορδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λ.π.) με ενισχυτή μικρής ισχύος, πάντα με όριο τα 80 db. ιδιοκτησίας ΛΥΚΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑΣ του Παναγή σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ» στην πλατεία Κεφαλοβρύσου. β) παράταση ωραρίου μουσικής ιδιοκτησίας ΛΥΚΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑΣ του Παναγή σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ» στην πλατεία Κεφαλοβρύσου.
7. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.1239/13-1-2014 εισήγηση του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης για την χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων με χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος ή με χρήση ορισμένων έγχορδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λ.π.) με ενισχυτή μικρής ισχύος, πάντα με όριο τα 80 db, για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ- ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας κ.ΜΕΛΑΧΡΗ ΙΩΑΝΝΗ, ως νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας MEΛΑΧΡΗΣ Ι. & ΣΙΑ Ο.Ε. στην οδό Καθόδου Δωριέων στη Ναύπακτο».
8. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.783/9-1-2014 εισήγηση του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης για την χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων με χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος ή με χρήση ορισμένων έγχορδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λ.π.) με ενισχυτή μικρής ισχύος, πάντα με όριο τα 80 db, για το κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: KATHΓΟΡΙΑ ΙV-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ &ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ) & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ» ιδιοκτησίας ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ στην πλατεία Λιμένα & Βασ. Λελούδα στη Ναύπακτο Δήμου Ναυπακτίας.
9. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.852/10-1-2014 εισήγηση του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης για την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – «Κομμωτήριο» στην οδό Αμφίσσης 7 στη Ναύπακτο Δήμου Ναυπακτίας στον κ. ΔΑΝΙΑ ΙΩΑΝΝΗ του Γεωργίου.
10. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.771/9-1-2014 εισήγηση του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης για την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – «Κομμωτήριο» στην οδό Αθ. Νόβα 77 (πρώην Μεσολογγίου) στη Δ.Κ. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας στην κ.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ιωάννη.
11. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.1963/17-1-2014 εισήγηση του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης για την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ-[ΚΑΦΕ-ΟΥΖΕΡΙ]», που βρίσκεται στην οδό Καθόδου Δωριέων 21 στη Ναύπακτο Δήμου Ναυπακτίας στην κ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Κων/νου.

Η πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

Ταραμπίκου Βασιλική