ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ – 4-2-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Πληρ: Μηνόπουλος Αθ.

Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37

Ναύπακτος 30300

Τηλ:2634360143 -60160

FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟ  31/1/2014

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:  3918

Π Ρ Ο Σ

Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε την 4/2/2014 , ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε  σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ενημέρωση και έκφραση  γνώμης για την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης με το Πανεπιστήμιο Πάτρας, στα πλαίσια του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ναυπακτίας, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με θέμα: «Αναγνώριση, Τεκμηρίωση και προτάσεις για την Ανάδειξη και Προστασία του Ιστορικού Οικισμού Ναυπάκτου». (Εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας αρ.πρ.90/21-1-2014).
2. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.78/20-1-2014 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας με θέμα «Έγκριση και τήρηση διαδικασίας μελέτης αναθεώρησης τμήματος του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ναυπάκτου (περιοχή Μεγαλομάτας – Φαλτσοπόρτι), σύμφωνα με σχετικό έγγραφο Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού».

3.  Σήμανση στην περιοχή 2ου Γυμνασίου – 2ου Λυκείου Ναυπάκτου.

4.  Χορήγηση προέγκρισης  ίδρυσης Κ.Υ.Ε. « ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΩ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ΄΄ΚΑΦΕΝΕΙΟ΄΄» στην κα. ΚΑΡΝΑΧΩΡΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Βασιλείου,  στην Τ.Κ. Γαυρολίμνης  Δ.Ε. Χάλκειας  Δήμου Ναυπακτίας.

 

Ο Δήμαρχος και

Πρόεδρος  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Μπουλές Γιάννης