Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Ναύπακτος      10-2- 2014

ΝΟΜΟΣ   ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                           Αριθ. Πρωτ.:   18

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ                                            

                                   

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ                                                                     ΠΡΟΣ:

Πληρ: Χωραφά Σταυρούλα                                        1) Τα μέλη του Συμβουλίου της

Δημοτικής Κοινότητας                                                     Δημοτικής Κοινότητας

Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37,                                                     Ναυπάκτου

Ναύπακτος 30300                                                         2) ως πίνακας αποδεκτών

Email:shorafa@nafpaktos.gr                                            ΚΟΙΝ:  κ. Δήμαρχο

Τηλ:  2634021620

Φαξ:  2634021933

ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου »

Σας παρακαλούμε την  Παρασκευή 14-2-2014 και ώρα 17:00 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.4323/3-2-2014 εισήγηση του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης « α) Ανανέωση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων  με ζωντανή μουσική  «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ» στο ξενοδοχείο «ΕΝΕΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ»,  ιδιοκτησίας  της εταιρείας με την Επωνυμία  Ο.Ε. ΑΦΟΙ  ΤΥΡΟΠΑΝΗ, που βρίσκεται στην  οδό Ν. Μπότσαρη  & Κλεονίκου 1 στη Ναύπακτο Δήμου Ναυπακτίας.

β) «Χορήγηση ή μη παράτασης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων με ζωντανή μουσική  «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ» στο ξενοδοχείο «ΕΝΕΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ», ιδιοκτησίας της εταιρείας με την Επωνυμία  Ο.Ε. ΑΦΟΙ  ΤΥΡΟΠΑΝΗ, που βρίσκεται στην  οδό Ν. Μπότσαρη  & Κλεονίκου 1  στη Ναύπακτο Δήμου Ναυπακτίας.

  1. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.4288/3-2-2014 εισήγηση του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης για χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων με χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος, η με χρήση ορισμένων έγχορδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λ.π.) με ενισχυτή μικρής ισχύος, πάντα με όριο 80 db στο  κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» ιδιοκτησίας ΜΕΛΑΧΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Σταύρου, στην οδό Καθόδου Δωριέων στη Ναύπακτο.
  2. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.2464/21-1-2014 εισήγηση του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης για χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ» ιδιοκτησίας κ. ΤΣΙΡΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Βασιλείου στην οδό Αποκαύκου 12 στη Ναύπακτο Δήμου Ναυπακτίας.
  3. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.5178/7-2-2014 εισήγηση του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης για την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ [ΚΑΦΕ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ]» στην οδό Πάνου Ρήγα-πλατεία Πιά στη Ναύπακτο Δήμου Ναυπακτίας στον κ.ΚΑΡΙΩΡΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟ του Γεωργίου.

Η  πρόεδρος της

Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

Ταραμπίκου Βασιλική