Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – 19/2/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ: Μηνόπουλος Αθ.
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143 -60160
FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟ 14/2/2014
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 6205

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε την 19-2-2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ανάκληση –οριστική αφαίρεση της αριθ. 7.334/12-4-2013 αδείας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV –ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ –ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΙΣΟΓΕΙΟ ΟΡΟΦΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ», ιδιοκτησίας ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ, που βρίσκεται στην οδό Ιλ. Τζαβέλλα 17.
2. Ανάκληση ή μη της αριθμ. 6423/14-8-2002 αδείας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος Κ.Υ. «ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ »,ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΡΕΙΑ ΜΠΗΤΣ Ε.Π.Ε.», όπως νομίμως εκπροσωπείται, στην παραλία Βαρειάς στη Ναύπακτο.
3. Οριστική αφαίρεση της με αρ. 1.110/28-11-97 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος «Κέντρο διασκέδασης με συγκρότηση Καφετέρια-μπαρ», ιδιοκτησίας ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Δάφνης Δ.Ε. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας.
4. Εισήγηση για έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης για τη ρύθμιση κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των καρναβαλικών εκδηλώσεων.
5. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης Κ.Υ.Ε. « ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ MAZIKHΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΖΕΣΤΗΣ & ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΄΄ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ΄΄» στο κ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του Αποστόλου, στον οικισμό Νεοκάστρου Τ.Κ. Λυγιά, Δ.Ε.Ναυπάκτου, Δήμου Ναυπακτίας.

Ο Δήμαρχος και
Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Μπουλές Γιάννης