ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΙΑΤΡΟΥΣ

                                                     ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ  

 

 

Αθήνα, 20-02-2014

Αρ. πρ. οικ.7576

 
  Προς:

τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Γραφεία Δημάρχων

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
 
Τηλ.: 210 6871706 -708 Fax:210 6871769
Ταχ. Δ/νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39
E-mail: president@eopyy.gov.gr

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση πολιτών αναφορικά με τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιατρούς

         

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε,

                                                                                   

    Σας αποστέλλουμε σχετικό κατάλογο με τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιατρούς της περιοχής ευθύνης σας και παρακαλούμε όπως προβείτε στην ενημέρωση των πολιτών με οιονδήποτε τρόπο θεωρείτε πρόσφορο (πχ ανάρτηση σε πίνακα ανακοινώσεων δημόσιων υπηρεσιών, δημαρχείο, νοσοκομείο, ΚΕΠ κλπ). Η ανωτέρω διαδικασία απαιτείται ούτως ώστε να μην δημιουργηθούν κενά ενημέρωσης και πληροφόρησης των ασφαλισμένων και προβλήματα πρόσβασης σε ιατρικές υπηρεσίες, εξαιτίας της αναστολής λειτουργίας των Μονάδων υγείας για περίπου ένα μήνα.

Ευχαριστώ θερμά εκ των προτέρων για την ανταπόκρισή σας.

Παραμένω στη διάθεσή σας.

 

 

 Για περισσότερες πληροφορίες

σχετικά με τους Ιατρούς πατήστε εδώ.

 

                                                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ

 

 

 

                                                                                                       Δ. ΚΟΝΤΟΣ