ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ-9-3-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Ναύπακτος      5    Μαρτίου  2014

ΝΟΜΟΣ   ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                           Αριθ. Πρωτ.:   26

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ                                            

                                    

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ                                                                       ΠΡΟΣ:

1) Τα μέλη του Συμβουλίου της

Πληρ: Χωραφά Σταυρούλα                                                       Δημοτικής Κοινότητας

Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37,                                                                        Ναυπάκτου

Ναύπακτος 30300                                                   2) ως πίνακας αποδεκτών

Email:shorafa@nafpaktos.gr

Τηλ:  2634021620                                                              ΚΟΙΝ:  κ. Δήμαρχο

Φαξ:  2634021933

ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου »

Σας παρακαλούμε την Κυριακή 9-3-2014 και ώρα 11:00 π.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έκφραση γνώμης για την έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας σχετικά με την επέτειο 25ης Μαρτίου στη Δ.Κ. Ναυπάκτου.
  1. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.6969/19-2-2014 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος αναφορικά με  μετακίνηση παγκακίου στην πλατεία Λιμένος.
  1. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.7809/25-2-2014 εισήγηση του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης για χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων με χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος, η με χρήση ορισμένων έγχορδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λ.π.) με ενισχυτή μικρής ισχύος, πάντα με όριο 80 db στο  κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV-Υποκατηγορία Α2: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ & ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β1: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ»-(εντός εσωτερικού χώρου) ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΕΛΣΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε» όπως νομίμως εκπροσωπείται από την ΒΕΛΛΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ του Κων/νου, στην οδό Ν.Μπότσαρη & Κανναβού στη Ναύπακτο δήμου Ναύπακτίας.
  1. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.7808/25-2-2014 εισήγηση του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης για χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων με χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος, η με χρήση ορισμένων έγχορδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λ.π.) με ενισχυτή μικρής ισχύος, πάντα με όριο 80 db στο  κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ»-(εντός εσωτερικού χώρου)  ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «Ο.Ε. ΚΩΣΤΑΡΑ Π. – ΚΕΡΑΣΙΑΣ Π.» όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΩΣΤΑΡΑ του Σωτηρίου, στην οδό Φορμίωνος 13 στη Ναύπακτο δήμου Ναύπακτίας.
  1. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.7657/24-2-2014 εισήγηση του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης για χορήγηση  προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΖΕΣΤΗΣ & ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ) – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ [ΚΑΦΕ-ΠΑΓΩΤΟ-ΓΛΥΚΑ-ΠΡΟΧΕΙΡΑ ΓΕΥΜΑΤΑ-ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΠΟΤΑ] » ιδιοκτησίας της κ. ΚΟΝΙΣΤΗ ΕΛΕΝΗΣ του Κων/νου, ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΕΝΗ ΚΟΝΙΣΤΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Η  πρόεδρος της

Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

Ταραμπίκου Βασιλική