ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ-12/3/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Ναύπακτος  7 – 3 – 2014

Αριθ.Πρωτ. 211

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Δ.Σ.

 • Μυλωνά Κώστα, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
 • Καρακώστα  Κώστα
 • Κουτσοσπύρου Μαίρη
 • Μαστραπά Δήμητρα
 • Σακελλάρη Βασιλική
 • Λιμενάρχη  Ναυπάκτου κα. Θωμοπούλου Μαρία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Ιωάννη Μπουλέ

ΘΕΜΑ:  «Σύγκληση  Διοικητικού Συμβουλίου του  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου».

Σας προσκαλούμε την  Τετάρτη  12-3-2014  και ώρα 14.00 να προσέλθετε στο ισόγειο του Δημαρχιακού Κτιρίου,  σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 και με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης επί αιτήσεων επαγγελματιών, για παραχωρήσεις του δικαιώματος απλής χρήσης χώρων Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου για το έτος 2014 και για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ  8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων.
 2. Λήψη απόφασης επί αιτήσεων επαγγελματιών για παραχωρήσεις χώρων υπαίθριου (στάσιμου) εμπορίου εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου & Αντιρρίου για το έτος 2014 και σύμφωνα με την ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν.,  ν. 2323/1995, την ΚΥΑ  Φ 3131/1997, όπως έχουν τροποποιηθεί και λοιπές ισχύουσες για το σκοπό αυτό διατάξεις.
 3. Αναμόρφωση Π/Υ 2014.
 4. Δέσμευση πιστώσεων έτους 2014 .
 5. Ενημέρωση μελών ΔΣ αναφορικά με εξέλιξη θεμάτων τεχνικής φύσεως.

   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                         ΝΙΚΟΣ  ΤΣΑΤΣΟΣ