ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 12-3-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Πληρ: Μηνόπουλος Αθ.

Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37

Ναύπακτος 30300

Τηλ:2634360143 -60160

FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ  7/3/2014

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:  9417

Π Ρ Ο Σ

Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε την 12-3-2014, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 13:30 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε  σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Ανάκληση –οριστική αφαίρεση της αριθ. 7.334/12-4-2013 αδείας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV –ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ –ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΙΣΟΓΕΙΟ ΟΡΟΦΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ», ιδιοκτησίας ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ, που βρίσκεται στην οδό Ιλ. Τζαβέλλα 17.
  2. Εισήγηση για έκδοση Τοπικής Κανονιστικής απόφασης σχετικά με την επέτειο              25ης Μαρτίου στη Δημοτική Κοινότητα Ναυπάκτου.

Ο Δήμαρχος και

Πρόεδρος  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Μπουλές Γιάννης