ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ-7-4-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ: Μηνόπουλος Αθ.
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143 -60160
FAX: 2634023600
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 3 /4/2014
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 12611

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα.

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε την 7-4-2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Περί ανάκλησης – οριστικής αφαίρεσης της αριθ. 34190/11-10-2012 αδείας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ», ιδιοκτησίας ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ, που βρίσκεται στην οδό Νότη Μπότσαρη 13 στη Ναύπακτο.
2. Περί προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης:
α) της αριθμ. 2.999/ 11-4 -2013 άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων «με χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος, η με χρήση ορισμένων έγχορδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λ.π.) με ενισχυτή μικρής ισχύος, πάντα με όριο 80 db» καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ», ιδιοκτησίας ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ με αριθ. αδείας 34190/11-10-2012, που βρίσκεται στην οδό Ν. Μπότσαρη 13 στη Ναύπακτο του Δήμου Ναυπακτίας» καθώς και
β) της αριθμ. 12.002/ 11-4 -2013 παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών
3. Περί προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης:
α) της αριθμ. 7.916/ 19-08- 2013 άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων «με χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος, η με χρήση ορισμένων έγχορδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λ.π.) με ενισχυτή μικρής ισχύος, πάντα με όριο 80 db» καταστήματος «ΜΠΑΡ», ιδιοκτησίας ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΗ με αριθ. αδείας 271/31-1-2006, που βρίσκεται στην οδό Αμφίσσης (Λυγιά ) στη Ναύπακτο του Δήμου Ναυπακτίας» καθώς και
β) της αριθμ. 29.684/ 12 -9-2013 παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών
4. Περί προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης:
α) της αριθμ. 26203/ 30-08- 2013 άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων «με χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος, η με χρήση ορισμένων έγχορδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λ.π.) με ενισχυτή μικρής ισχύος, πάντα με όριο 80 db» καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ», ιδιοκτησίας ΚΥΡΙΑΖΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ με αριθ. αδείας 9994,20206/21-06-2013, που βρίσκεται στην οδό Ν. Μπότσαρη 13 στη Ναύπακτο του Δήμου Ναυπακτίας» καθώς και
β) της αριθμ. 45.425/31-1-2014 παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών
5. Περί προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης:
α) της αριθ. 10.773/ 22-6-2012 άδειας λειτουργίας μουσικής καθώς και της αριθμ. πρωτ. 20.875 / 22- 6- 2012 παράτασης αυτής καθώς
β) και της αριθμ. 37.267/ 2012/ 21 -8-2013 άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων «με χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος, η με χρήση ορισμένων έγχορδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λ.π.) με ενισχυτή μικρής ισχύος, πάντα με όριο 80 db» καθώς και της αριθμ. 29.033/ 21-8-2013 παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων «με χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος, η με χρήση ορισμένων έγχορδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λ.π.) με ενισχυτή μικρής ισχύος, πάντα με όριο 80 db»,
του καταστήματος «KAΦΕ -ΜΠΑΡ» της εταιρείας με την Επωνυμία ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον κ. ΜΑΡΚΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, στην οδό Ν. Μπότσαρη 3 στη Δ..Κ. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας».
6. Ανάκληση – οριστική αφαίρεση της αριθ. 5.635/ 12 -11-2002 αδείας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος «ΜΠΑΡ», ιδιοκτησίας KAΡΑΧΡΗΣΤΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, που βρίσκεται στην οδό Ν. Μπότσαρη 33 στη Ναύπακτο.
7. Περί προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης:
α) της αριθμ. 40.469/ 2012, 24528/ 13-8-2013 άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων «με χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος, η με χρήση ορισμένων έγχορδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λ.π.) με ενισχυτή μικρής ισχύος, πάντα με όριο 80 db» καταστήματος «ΜΠΑΡ», ιδιοκτησίας KAΡΑΧΡΗΣΤΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, με αριθ. αδείας 5.635/ 12 – 11-2002, που βρίσκεται στην οδό Ν. Μπότσαρη 33 στη Ναύπακτο» καθώς και
β) της αριθμ. 25.449/ 13-8-2013 παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων
8. Ανάκληση – οριστική αφαίρεση της αριθ. 29.597/ 24 -9-2012 αδείας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ», ιδιοκτησίας ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ, που βρίσκεται στην οδό Νότη Μπότσαρη 7 στη Ναύπακτο
9. Περί προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης:
α) της αριθμ. 9.342/ 29-8-2013 άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων «με χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος, η με χρήση ορισμένων έγχορδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λ.π.) με ενισχυτή μικρής ισχύος, πάντα με όριο 80 db» καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ –ΜΠΑΡ», ιδιοκτησίας ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ με αριθ. αδείας 29.597/24 – 9-2012, που βρίσκεται στην οδό Ν. Μπότσαρη 7 στη Ναύπακτο του Δήμου Ναυπακτίας» καθώς και
β) της αριθμ. 29.025/ 29-8-2013 παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών
10. Επανυποβολή εισηγήσεως για Επιβολή Διοικητικών Κυρώσεων Ν.4002/2011 – Ανάκληση της αριθμ. 19.091/6-12-2007 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» καθώς και της αριθμ. 9.004/ 27-6- 2013 αδείας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ», ιδιοκτησίας ΣΙΤΟΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ στην οδό Καρακουλάκη 2 στη Ναύπακτο.
11.Eισήγηση για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη παραλία Γριμπόβου κατά τους θερινούς μήνες.
12.Eισήγηση για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη παραλία Ψανής κατά τους θερινούς μήνες.
13.Σχετικά με τη διαχείριση κοινοχρήστων χώρων.
14.Εναρξη διαδικασίας για κύρωση δικτύου κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό Ανω Πλατανίτη Τ.Κ.Μολυκρείου.
15.Εισήγηση για έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης ρύθμισης της κυκλοφορίας την ημέρα της Μεγάλης Παρασκευής στη Δημοτική Κοινότητα Ναυπάκτου.
16. Εισήγηση για έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την διεξαγωγή του 8ου λαϊκού αγώνα Ναυπάκτου την Κυριακή 27/04/2014.
17. Εισήγηση για έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης κατά τη διάρκεια του Hellas Raid Lepanto rally 2014.
18. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ “Εστιατόριο – Καφέ – Ζαχαροπλαστείο”» στην Τ.Κ. Κρυονέρια Δ.Ε. Αποδοτίας Δήμου Ναυπακτίας στην κα ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Δημητρίου.
19. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Τ.Κ. Γαλατά Δ.Ε Χάλκειας της κ. Μπιτούνη Αικατερίνης.

Ο Δήμαρχος και
Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Μπουλές Γιάννης