ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ – 06/04/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Πληρ: Χωραφά Σταυρούλα

Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37,

Ναύπακτος 30300

Email:shorafa@nafpaktos.gr

Τηλ: 2634021620

Φαξ: 2634021933

 

Ναύπακτος 2 Απριλίου 2014

Αριθ. Πρωτ.: 44

ΠΡΟΣ:

1) Τα μέλη του Συμβουλίου της

Δημοτικής Κοινότητας

Ναυπάκτου

2) ως πίνακας αποδεκτών

ΚΟΙΝ: κ. Δήμαρχο

 

ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου »

Σας παρακαλούμε την Κυριακή 6-4-2014 και ώρα 11:00 π.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έκφραση γνώμης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην παραλία Ψανής κατά την θερινή περίοδο.

2. Έκφραση γνώμης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην παραλία Γριμπόβου κατά την θερινή περίοδο.

 

Η πρόεδρος της

Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

 

Ταραμπίκου Βασιλική