Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου – 22/4/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Ναύπακτος 17 – 4 – 2014
Αριθ. Πρωτ. 356

ΠΡΟΣ
Τα μέλη του Δ.Σ.
• Μυλωνά Κώστα, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
• Καρακώστα Κώστα
• Κουτσοσπύρου Μαίρη
• Μαστραπά Δήμητρα
• Σακελλάρη Βασιλική
• Λιμενάρχη Ναυπάκτου κα. Θωμοπούλου Μαρία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Ιωάννη Μπουλέ

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου».

Σας προσκαλούμε την Τρίτη 22-4-2014 και ώρα 14.00 να προσέλθετε στο ισόγειο του Δημαρχιακού Κτιρίου, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 και με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη παραλία Γριμπόβου κατά τους θερινούς μήνες.
2. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη παραλία Ψανής κατά τους θερινούς μήνες.
3. Εισηγητική έκθεση Α΄ τριμήνου του έτους 2014 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
4. Λήψη απόφασης επί αιτήσεων επαγγελματιών, για παραχωρήσεις του δικαιώματος απλής χρήσης χώρων Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου για το έτος 2014 και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων.
5. Λήψη απόφασης επί αιτήσεων επαγγελματιών για παραχωρήσεις χώρων υπαίθριου (στάσιμου) εμπορίου εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου & Αντιρρίου για το έτος 2014 και σύμφωνα με την ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν., ν. 2323/1995, την ΚΥΑ Φ 3131/1997, όπως έχουν τροποποιηθεί και λοιπές ισχύουσες για το σκοπό αυτό διατάξεις.
6. Αναμόρφωση Π/Υ 2014.
7. Δέσμευση πιστώσεων έτους 2014
8. Διαγραφή ποσού από βεβαιωτικό κατάλογο.
9. Λήψη απόφασης επί αιτήματος κ. Ταραβήρα Βασίλειου για παραχώρηση άδειας στάθμευσης στο χώρο έμπροσθεν του ξενοδοχείου του Χρυσή Ακτή στην Ψανή.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ