Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – 23/4/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ: Μηνόπουλος Αθ.
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143 -60160
FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 17 /4/2014

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 14096

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Σας προσκαλούμε την 23-4-2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.α)Ανάκληση της αριθμ.107/ 19-9-2013 απόφασης ΕΠΖ προέγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος Υ.Ε. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ANAΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ – [ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ]» στον οικισμό Κάτω Δάφνης Δήμου Ναυπακτίας στον κ. ΤΣΙΑΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του Χρήστου»
β) «Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγ. ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ANAΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ – [ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ]» στον οικισμό Κάτω Δάφνης Δήμου Ναυπακτίας στον κ. ΤΣΙΑΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του Χρήστου.

Ο Δήμαρχος και
Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Μπουλές Γιάννης