Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – 20/5/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ: Μηνόπουλος Αθ.
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143 -60160
FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 16 /5/2014
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 18058

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Σας προσκαλούμε την 20-5-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης Κ.Υ.Ε. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ “ΚΑΦΕΝΕΙΟ – ΚΑΦΕΤΕΡΕΙΑ”» στον οικισμό «Γέφυρα Μπανιά» Τ.Κ. Βλαχομάνδρας Δ.Ε. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας στον κ. Παπαδόπουλος Δημήτριο.
2. α) Ανάκληση πράξης προέγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων
β) Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγ. ενδιαφέροντος «ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ-ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ [ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πα άρθρο 12 του ΦΕΚ 2718/8-10-2012], της εταιρίας με την επωνυμία Γ.Μαρλαφέκας & Σια Ο.Ε. στη θέση Μαράγδω στην Τ.Κ. Ξηροπηγάδου Δήμου Ναυπακτίας.

Ο Δήμαρχος και
Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Μπουλές Γιάννης