Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου – 2/6/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Πληρ: Χωραφά Σταυρούλα
Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37,
Ναύπακτος 30300
Email:shorafa@nafpaktos.gr
Τηλ: 2634021620
Φαξ: 2634021933

Ναύπακτος 29 Μαΐου 2014
Αριθ. Πρωτ.: 60

ΠΡΟΣ:
1) Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου
2) ως πίνακας αποδεκτών

ΚΟΙΝ: κ. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου »

Σας παρακαλούμε την Δευτέρα 2-6-2014 και ώρα 18:00 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.17503/12-5-2014 εισήγηση του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ-(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV.A.2) & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ-[ΜΙΚΤΗ]-(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV.B.1)» του κ. ΦΟΥΝΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ στην οδό Καθόδου Δωριαίων & Ποσειδώνος στη Ναύπακτο.
2. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.17643/13-5-2014 εισήγηση του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ-ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» της κ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ του Χρήστου, στην οδό Ψαρρού στη Ναύπακτο.
3. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.18029/16-5-2014 εισήγηση του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης για ανανέωση ή μη της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ», ιδιοκτησίας κ.ΚΡΙΤΣΑΝΤΩΝΗ ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ, που βρίσκεται στην οδό Καθόδου Δωριαίων 27 στη Ναύπακτο.
4. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.18030/16-5-2014 εισήγηση του τμήματος Τοπικής Οικονομικής για παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων «με χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος ή με χρήση ορισμένων έγχορδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λ.π.) με ενισχυτή μικρής ισχύος, πάντα με όριο τα 80 db, για το κατάστημα Υ.Ε. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» ιδιοκτησίας κ.ΤΖΑΝΟΥ ΠΑΥΛΟΥ που βρίσκεται στην οδό Σισμάνη 14 στη Ναύπακτο.

Η πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

Ταραμπίκου Βασιλική