Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου – 30/6/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Ναύπακτος 26-6 2014
Αριθ. Πρωτ. 580

ΠΡΟΣ
Τα μέλη του Δ.Σ.
• Μυλωνά Κώστα, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
• Καρακώστα Κώστα
• Κουτσοσπύρου Μαίρη
• Μαστραπά Δήμητρα
• Σακελλάρη Βασιλική
• Λιμενάρχη Ναυπάκτου κα. Θωμοπούλου Μαρία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Ιωάννη Μπουλέ

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου».

Σας προσκαλούμε την Δευτέρα 30-6-2014 και ώρα 14.00 να προσέλθετε στο ισόγειο του Δημαρχιακού Κτιρίου, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 και με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης επί αιτήσεων επαγγελματιών, για παραχωρήσεις του δικαιώματος απλής χρήσης χώρων Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου για το έτος 2014 και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων.
2. Λήψη απόφασης επί αιτήσεων επαγγελματιών για παραχωρήσεις χώρων υπαίθριου (στάσιμου) εμπορίου εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου & Αντιρρίου για το έτος 2014 και σύμφωνα με την ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν., ν. 2323/1995, την ΚΥΑ Φ 3131/1997, όπως έχουν τροποποιηθεί και λοιπές ισχύουσες για το σκοπό αυτό διατάξεις.
3. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών.
4. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών.
5. Αναμόρφωση Π/Υ οικ. έτους 2014.
6. Δέσμευση πιστώσεων έτους 2014
7. Εξέλιξη διαδικασίας προσαρμογής παιδικών χαρών εντός ΧΖΛ στις διατάξεις των 18239/5-5-2014 (ΦΕΚ 1289/21-5-2014) & 28492/11-5-2009 (ΦΕΚ Β 931) Αποφάσεων του ΥΠ.ΕΣ.
8. Ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την παροχή υπηρεσιών χωροθέτησης, σχεδιασμού και αναβάθμισης των δύο υπό δημιουργία κέντρων παιδικών χαρών στο Γρίμποβο & στη Ψανή.
9. Αιτήσεις για παραχωρήσεις χώρων εντός της ΧΖΛ σε πολιτιστικούς & κοινωνικούς συλλόγους .για διοργάνωση εκδηλώσεων.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ