Τελευταία ενημέρωση καταβολής λιμενικών τελών έτους 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Πάροδος Α. Κοζώνη
Ναύπακτος Τ.Κ. 30300
Πληροφορίες : Μπισμπίκη Αγγελική
Τηλέφωνο: 26340 – 21618
Fax: 26340 – 21618
Email: limennafpakt@yahoo.gr

Ναύπακτος: 18/7/2014
Αριθ. Πρωτ.: 713

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014
ΑΠΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΣΚΑΦΩΝ ΠΟΥ ΕΛΛΙΜΕΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Ενημερώνονται για τελευταία φορά όσοι ιδιοκτήτες σκαφών δεν προσήλθαν σύμφωνα με την ισχύουσα λιμενική νομοθεσία (ΚΥΑ 8122.1/14/06/2-3-2006) να πληρώσουν τα τέλη ελλιμενισμού έτους 2014, προκειμένου να κατοχυρώσουν με άδεια τη θέση που κατέχουν στο λιμάνι της Ναυπάκτου, ότι η τελευταία προθεσμία ολοκλήρωσης της σχετικής διαδικασίας θα είναι η 31/7/2014.
Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής και χωρίς άλλη ειδοποίηση, οι όποιες θέσεις κατέχονται, αλλά δεν καταβλήθηκαν λιμενικά τέλη, θα θεωρούνται κενές και θα διατεθούν σε ιδιοκτήτες σκαφών που επιθυμούν να εισέλθουν στο λιμάνι για μόνιμο ελλιμενισμό.
Παράλληλα για τους αυθαίρετα καταλαμβάνοντες το θαλάσσιο χώρο θα κινηθούν οι νόμιμες & προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις διαδικασίες.
Και συγκεκριμένα θα ενημερωθούν οι Λιμενικές Αρχές για τις δικές τους διοικητικές ενέργειες.
Θα υπολογιστούν τα τέλη ελλιμενισμού (βάσει των χαρακτηριστικών του σκάφους) και θα βεβαιωθεί η οφειλή στη Ταμειακή Υπηρεσία για να υπάρχουν οι νόμιμες επιβαρύνσεις και συνέπειες.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ