Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Ναύπακτος 28-7 2014
Αριθ. Πρωτ. 756

ΠΡΟΣ
Τα μέλη του Δ.Σ.
• Μυλωνά Κώστα, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
• Καρακώστα Κώστα
• Κουτσοσπύρου Μαίρη
• Μαστραπά Δήμητρα
• Σακελλάρη Βασιλική
• Λιμενάρχη Ναυπάκτου κα. Θωμοπούλου Μαρία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Ιωάννη Μπουλέ

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου».

Σας προσκαλούμε την Παρασκευή 1-8-2014 και ώρα 19.00 να προσέλθετε στο ισόγειο του Δημαρχιακού Κτιρίου, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 και με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης επί αίτησης επαγγελματία (Αφοί Κωνσταντόπουλοι ΟΕ, Καφέ Dock Λιμάνι Ναύπακτος), για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρων Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου για το έτος 2014 και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων.
2. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΔΛΤΝ & Δήμου Ναυπακτίας για την κατασκευή δύο πιστοποιημένων πάρκων παιδικών χαρών στο παραλιακό μέτωπο Γριμπόβου & Ψανής και εντός της ΧΖΛ Ναυπάκτου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ