Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου – 8/8/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Πληρ: Χωραφά Σταυρούλα
Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37,
Ναύπακτος 30300
Email:shorafa@nafpaktos.gr
Τηλ: 2634021620
Φαξ: 2634021933

Ναύπακτος 4 Αυγούστου 2014
Αριθ. Πρωτ.: 93

ΠΡΟΣ:
1) Τα μέλη του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας
Ναυπάκτου
2) ως πίνακας αποδεκτών

ΚΟΙΝ: κ. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου »

Σας παρακαλούμε την Παρασκευή 8-8-2014 και ώρα 18:00 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.25965/23-7-2014 εισήγηση του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ MAZIKHΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ- (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV- ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β1) & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ» του κ.ΓΚΙΤΑΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του Νικολάου στην οδό Καθόδου Δωριαίων 15 στη Ναύπακτο.

2. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.26038/24-7-2014 εισήγηση του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης για «Ανάκληση πράξης [αριθμ.69/ 23- 4-2013] προέγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος Υ.Ε. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΟΠΩΡΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)», που βρίσκεται στην οδό Αθηνών 71 στη Τ.Κ. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας της ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑΣ του Δημητρίου. β) «Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγ. ενδιαφέροντος Υ.Ε. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΟΠΩΡΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)», που βρίσκεται στην οδό Αθηνών 71 στη Τ.Κ. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας στην κ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του Δημητρίου.

3. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.26069/24-7-2014 εισήγηση του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΑΥΓΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ- ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ» της ΑΛΤΑΝΗΣ ΣΤΑΪΚΟΥ του Ανδρέα στην οδό Μεσολογγίου 2.

Η πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

Ταραμπίκου Βασιλική