Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – 12/8/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ: Μηνόπουλος Αθ.
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143 -60160
FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 8-8-2014
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 27524

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Σας προσκαλούμε την 12/8/2014 , ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ανάκληση άδειας λειτουργίας ΚΥΕ του κ. Πρωτόπαπα Ιωάννη στη Τ.Κ. Πλατάνου της Δ.Ε Πλατάνου του Δήμου Ναυπακτίας.
2. Επανυποβολή υπηρεσιακής εισηγήσεως για ανάκληση της αριθμ. 3896/30-7-1996 αδείας ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας ΡΑΠΤΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ στην οδό Φορμίωνος 2 & Σισμάνη στη Ναύπακτο
3. Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης ΚΥΕ στον κ. Κατσιγιάννη Σωτήριο στη Τ.Κ. Δορβιτσάς Δ.Ε. Πυλήνης του Δήμου Ναυπακτίας.

Ο Δήμαρχος και
Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Μπουλές Γιάννης