Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου, Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου και Συμβουλίων Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων για ορκωμοσία.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληροφορίες: Μηνόπουλος Αθανάσιος
Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 18-8-2014
Αρ. Πρωτ.:28094

ΠΡΟΣ
Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου, των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου, Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου και Συμβουλίων Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων για ορκωμοσία.

Μετά την επικύρωση της εκλογής και την ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 12/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στον κήπο του Ξενοδοχείου Ξενία (Καθόδου Δωριέων και Αρβανίτη) στις 27-08-2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.00 μ.μ., ώστε σε δημόσια συνεδρίαση, να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 52 του Ν. 3852/2010 ορκωμοσία.

Ο Νεοεκλεγείς Δήμαρχος Ναυπακτίας

Παναγιώτης Λουκόπουλος