Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας – 7/9/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Πληροφορίες: Μηνόπουλος Αθανάσιος

Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37

Ναύπακτος 30300

Τηλ:2634360143

FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 2-9-2014

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 29439

ΠΡΟΣ

1. κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους

2. κ. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας».

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), στις 7 Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ. σε ειδική συνεδρίαση ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν.3852/2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής καθώς και η εκλογή εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ. Δυτικής Ελλάδας)

1) Λήψη απόφασης για εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας) για το χρονικό διάστημα από 01-09-2014 έως 05-03-2017.

2) Λήψη απόφασης για εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής (τακτικών και αναπληρωματικών) για το χρονικό διάστημα από 01-09-2014 έως 05-03-2017.

3) Λήψη απόφασης για εκλογή των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (τακτικών και αναπληρωματικών) για το χρονικό διάστημα από 01-09-2014 έως 05-03-2017.

4) Λήψη απόφασης για εκλογή εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ. Δυτικής Ελλάδας) για τη δημοτική περίοδο 2014 – 2019.

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος

Ανδρέας Κοτσανάς