Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου – 12/9/14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Ναύπακτος 8-9 2014
Αριθ. Πρωτ. 849

ΠΡΟΣ
Τα μέλη του Δ.Σ.
• Μυλωνά Κώστα, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
• Καρακώστα Κώστα
• Κουτσοσπύρου Μαίρη
• Μαστραπά Δήμητρα
• Σακελλάρη Βασιλική
• Λιμενάρχη Ναυπάκτου κα. Θωμοπούλου Μαρία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Παναγ. Λουκόπουλο

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου».

Σας προσκαλούμε την Παρασκευή 12-9-2014 και ώρα 14:00 να προσέλθετε στο ισόγειο του Δημαρχιακού Κτιρίου, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 και με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση προσχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015
2. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Δήμου Ναυπακτίας για παραχώρηση χώρων (Δημόσια Κτήματα ΒΚ 229, ΒΚ 283 και ΒΚ 290 στην περιοχή Γριμπόβου Ναυπάκτου), προκειμένου να διοργανώσει όπως κάθε χρόνο την εμποροπανήγυρη του έτους 2014

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ