Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – 15/9/14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ: Μηνόπουλος Αθ
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143 -60160
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 11 -9-2014
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 31020

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
ΕΝΤΑΥΘΑ

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Σας προσκαλούμε την 15 Σεπτεμβρίου 2014 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
2. Επανυποβολή εισηγήσεως για επιβολή διοικητικών κυρώσεων Ν. 4002/2011-ανάκληση αριθμ. 19.091/6-2-2007 άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» καθώς και της αριθμ. 9.004/27-6-2013 αδείας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» ιδιοκτησίας ΣΙΤΟΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ στην οδό Καρακουλάκη 2 στη Ναύπακτο.
3. Επανυποβολή υπηρεσιακής εισηγήσεως για ανάκληση ή μη της αριθμ. 3896/30-7-1996 άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας ΡΑΠΤΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ στην οδό Φορμίωνος 2 & Σισμάνη στη Ναύπακτο.
4. Ενημέρωση περί ανάκλησης–οριστικής αφαίρεσης της αριθ. 7.334/12-4-2013 αδείας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΙΣΟΓΕΙΟ ΟΡΟΦΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ», ιδιοκτησίας ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ, που βρίσκεται στην οδό Ιλ.Τζαβέλλα 17.
5. Ανάκληση –οριστική αφαίρεση της αριθ. 7.334/12-4-2013 αδείας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΙΣΟΓΕΙΟ ΟΡΟΦΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ», ιδιοκτησίας ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ, που βρίσκεται στην οδό Ιλ.Τζαβέλλα 17.
6. Εισήγηση της Δ/νσης Τεχν.Υπηρεσιών για τα δικαιολογητικά έκδοσης άδειας τοποθέτησης πινακίδων εισόδου-εξόδου οχημάτων και απαγόρευσης στάσης-στάθμευσης.
7. Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειον.ενδιαφέροντος στον κ. Κατσιγιάννη Σωτήριο στη Τ.Κ. Δορβιτσάς Δ.Ε. Πυλήνης του Δήμου Ναυπακτίας.
8. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειον.ενδιαφέροντος στον κ. Φούντα Ταξιάρχη στην Τ.Κ. Λυγιά – Δ.Ε. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας.
9. Αίτηση της Παπαδοπούλου Χριστίνας για κύρωση δικτύου κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό Ρίζας, Τ.Κ. Μακύνειας της Δ.Ε. Αντιρρίου του Δήμου Ναυπακτίας.
10. .Εισήγηση για έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 443ης επετείου από τη Ναυμαχία της Ναυπάκτου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ράπτης Ιωάννης