Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας – 17/9/14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληροφορίες: Μηνόπουλος Αθανάσιος
Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 12-9-2014
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 31214

ΠΡΟΣ
1. κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
2. κ. Δήμαρχο
3. κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου
4. κ. Πρόεδρο Τ.Κ. Μακύνειας

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας».

Σας προσκαλούμε, στις 17 Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 (Εισηγ. κ. Κοτρωνιάς)
2. Έγκριση απολογισμού-ισολογισμού οικονομικού έτους 2013 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου. (Εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
3. Εγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου μας (παιδικοί σταθμοί). (Εισηγ.κ.Σύψας)
4. Ορισμός μελών Δ.Σ. της ΔΕΥΑΝ με τους αναπληρωτές τους και ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
5. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου και εκλογή προέδρου και αντιπροέδρου (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
6. Εκλογή τεσσάρων αντιπροσώπων του Δήμου ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του «Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Γεωγραφικής Ενότητας Ν. Αιτωλ/νίας (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
7. Ορισμός Δ.Σ. ως μέλος του Διοικητικού Συμβούλιου του ΦΟΔΣΑ της 4ης Γ.Ε. Νομού Αιτωλοακαρνανίας(από ΔΕ Χάλκειας) (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
8. Ορισμός δύο (2) αιρετών αντιπροσώπων του Δήμου μας για την συμμετοχή τους στον «Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».(Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
9. Ορισμός ενός εκπροσώπου του Δήμου στις γενικές συνελεύσεις των μετόχων της «ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε Ο.Τ.Α» και του αναπληρωτή του. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
10. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΝΑΙΤ Α.Ε. ΟΤΑ. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
11. Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του ως εκπροσώπου του Δήμου στο Α/θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων-Κινηματογράφων και παρεμφερών επιχειρήσεων. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
12. Εκλογή δύο (2) αντιπροσώπων του Δήμου στο σύνδεσμο «Σύνδεσμο Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης Κορινθιακού Κόλπου «ΣΠΟΑΚ Ο ΑΡΙΩΝ» (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
13. Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του – μέλους της επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης – ΠΔ 28/80, ύστερα από κλήρωση. (Εισηγητής κ Κοτρωνιάς)
14. Ορισμός δύο (2) δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους για την συμμετοχή τους στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Εισηγητής κ.Δήμαρχος)
15. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου της πλειοψηφίας (ως αναπληρωτής του Δημάρχου) στην Τριμελή Επιτροπή χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών. (Εισηγητής κ.Σύψας)
16. Ορισμός τεσσάρων (4) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου (δύο από την συμπολίτευση και δύο από την αντιπολίτευση) με τους αναπληρωτές τους για τη συγκρότηση της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης. (Εισηγητής κ. Σύψας)
17. Ορισμός μελών επιτροπής καταλληλότητας και Προέδρου αυτής για τη μίσθωση ακινήτων από τον Δήμο (δύο Δημ. Συμβούλους με τους αναπληρωτές τους) (Εισηγητής κ Σύψας)
18. Ηλεκτροδότηση δικτύου Δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ. Κάτω Βασιλικής. (Εισηγητής κ. Κοτσανάς)
19. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπάκτου με την υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και την εγκατάσταση συστήματος αβαθούς γεωθερμίας (υποέργο 5). (Εισηγητής κ. Κοτσανάς)
20. Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με το Σύνδεσμο Φιλολόγων Ναυπακτίας και την Μικτή Χορωδία Ναυπάκτου το Σάββατο 20.09.2014». (Εισηγητής κ. Ράπτης)
21. Συνδιοργάνωση δράσης «Πράσινη καρδιά» με το θέατρο χωρίς Αυλαία που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2014 στην πλατεία Λιμανιού» (Εισηγητής κ. Ράπτης)
22. Διοργάνωση εκδηλώσεων στο πλαίσιο του εορτασμού της 443ης επετείου της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου – Έγκριση δαπανών (Εισηγητής κ. Ράπτης)
23. Έγκριση δαπανών: φιλοξενίας, μεταφοράς των συμμετεχόντων στις εκδηλώσεις της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου. (Εισηγητής κ. Ράπτης)
24. Ανάθεση πραγματοποίησης εκδήλωσης στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη Ναυμαχία της Ναυπάκτου. (Εισηγητής κ. Ράπτης)
25. Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 443ης επετείου από τη Ναυμαχία της Ναυπάκτου. (Εισηγητής κ. Ράπτης)
26. Εισήγηση για μηνιαία καταβολή Τροφείων στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Ναυπακτίας για τη σχολική περίοδο 2014-2015. (Εισηγητής κ. Ράπτης)
27. Επιλογή νηπίων – βρεφών στους Δημοτικούς Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Ναυπακτίας. (Εισηγητής κ. Ράπτης)
28. Διαγραφές νηπίων από τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ναυπακτίας 2014. (Εισηγητής κ. Ράπτης)
29. Συμμετοχή του Δήμου Ναυπακτίας στο καθεστώς δωρεάν διανομής αποσυρόμενων οπωροκηπευτικών. (Εισηγητής κ. Ράπτης)
30. Έγκριση δαπανών καθαριότητας γραφείων Δημοτικών Ενοτήτων. (Εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
31. Τροποποίηση της αριθ. 259/2013 απόφασης Δ.Σ. περί υπογραφής των επιταγών που εκδίδονται από την ALPHA BANK. (Εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
32. Λήψη απόφασης για κίνηση λογαριασμών Τράπεζας Ελλάδος (Εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
33. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα. (Εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
34. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. (Εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
35. Αίτηση της Παπαδοπούλου Χριστίνας για κύρωση δικτύου κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό Ρίζας, Τ.Κ. Μακύνειας της Δ.Ε. Αντιρρίου του Δήμου Ναυπακτίας. (Εισηγητής κ. Καρακώστας)
36. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακαίνιση χώρων ΞΕΝΙΑ για στέγαση Υπηρεσίας Περιβάλλοντος Δήμου΄΄(Εισηγητής κ. Καρακώστας)
37. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία στη Δ.Ε. Πλατάνου». (Εισηγητής κ. Καρακώστας)
38. Απόφαση συγκρότησης επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Αφροξυλιάς» προϋπολογισμού 43.199,19€ (χωρίς Φ.Π.Α.). (Εισηγητής κ. Καρακώστας)
39. Απόφαση συγκρότησης επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Δ.Ε. Πλατάνου (Αχλαδόκαστρο, Χώμορη, Πλάτανος, Περίστα)» προϋπολογισμού 32.520,33 (χωρίς Φ.Π.Α.) (Εισηγητής κ. Καρακώστας)
40. Απόφαση συγκρότησης επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Δ.Ε. Πλατάνου (Λιβαδάκι, Δενδροχώρι)» προϋπολογισμού 8.130,08 (χωρίς Φ.Π.Α.) (Εισηγητής κ. Καρακώστας)
41. Απόφαση συγκρότησης επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία σύνδεσης 24ης Ε.Ο. – Καστανιάς (Α’ ΦΑΣΗ)» προϋπολογισμού 48.780,49 (χωρίς Φ.Π.Α.) (Εισηγητής κ. Καρακώστας)
42. Απόφαση συγκρότησης επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων Τ.Κ. Ριγανίου» προϋπολογισμού 9.756,10 (χωρίς Φ.Π.Α.) (Εισηγητής κ. Καρακώστας)
43. Τροποποίηση της αριθ. 433/2013 απόφασης Δ.Σ. για τη συγκρότηση της επιτροπής για την παραλαβή του φυσικού εδάφους του έργου «Ανάπλαση- διαμόρφωση ανατολικού τμήματος πόλης Ναυπάκτου με σύνδεση των πλατειών Φαρμάκη – Πιά – Κεφαλόβρυσου – Τζαβελλαίων – Ησιόδου και Οξύλου». (Εισηγητής κ. Καρακώστας)

Ο
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σιαμαντάς Γεώργιος
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)

1. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
2. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
3. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
1. Πρόεδρο Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου
2. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας.
3. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
4. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου.
5. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
6. Ο.ΣΥ.Ν.
7. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.