Αριθ. Απόφασης 115/2011-Ψήφιση πιστώσεων

ΑΔΑ: 4ΑΣΡΩΚΓ-ΛΩΠ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 22ης Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Ναυπακτίας  έτους 2011

Αριθ. Απόφασης 115/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ:    Ψήφιση   πιστώσεων

Στη Ναύπακτο σήμερα 12 Ιουλίου 2011 ημέρα  Τρίτη και ώρα 13.00 συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την με αριθ.πρωτ.24668/8-7-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  1. Μπουλές Γιάννης, Δήμαρχος, Πρόεδρος επιτροπής
  2. Κουτσοσπύρου Μαρία, Αντιπρόεδρος επιτροπής
  3. Τσέλιος Σπυρίδων
  4. Παναγόπουλος Παναγιώτης
  5. Βίτσας Δημήτριος
  6. Κούκουνας Αθανάσιος
  7. Δούρος Παναγιώτης

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Δούρος Παναγιώτης

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και  οι δημοτικοί υπάλληλοι  Ασημακόπουλος  Δημήτριος και Σταυρούλα Χωραφά για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.


Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 6 μελών σε σύνολο 7 μελών της Οικονομικής Επιτροπής ο πρόεδρος της Ο.Ε εισηγήθηκε το 15
ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ψήφιση πιστώσεων» και έθεσε υπόψη των μελών την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας  του δήμου Ναυπακτίας η οποία έχει ως εξής:

Σύμφωνα με το αριθ.72 παρ 1δ του Ν.3852/10, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 53/1985 η ψήφιση του προϋπολογισμού δεν έχει την έννοια ότι μετά τον έλεγχο του από το ΓΓ της Περιφέρειας (πλέον Αποκεντρωμένης Διοίκησης) οι πιστώσεις που έχουν γραφεί σ’ αυτόν μπορούν να διατεθούν χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής (πλέον Οικονομικής) Επιτροπής. Και τούτο γιατί με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, δεν αποφασίζεται η διάθεση των πιστώσεων αλλά καθορίζεται το πρόγραμμα μέσα στο οποίο θα κινηθεί η διαχείριση των οικονομικών του Δήμου, θα γίνει ο συντονισμός της οικονομικής δραστηριότητας των δημοτικών υπηρεσιών και θα παρεμποδισθεί η άσκοπη και αδικαιολόγητη αύξηση των δαπανών. Άλλωστε, η αναγραφή μιας δαπάνης στον προϋπολογισμό δεν δημιουργεί και υποχρέωση για ανάλωσή της αφού εξαρτάται από τη ροή των εσόδων στο δημοτικό ταμείο.

Η Οικονομική επιτροπή έχει τη δυνατότητα, να διαθέτει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού είτε με χωριστές αποφάσεις της, για κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ή να διαθέτει όλες τις πιστώσεις ή ένα μέρος τους, με μία απόφαση που μπορεί να παίρνεται είτε στην αρχή είτε και κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ανάλογα με το είδος και το χρόνο που πρέπει να πραγματοποιηθεί η δαπάνη

Θέτω υπόψη σας τον προϋπολογισμό του Δήμου μας που ψηφίστηκε με την 120/2011 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου και που εγκρίθηκε με την αριθμ.πρωτ.44681/2086 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου –Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου  και παρακαλώ για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας να προβούμε στη ψήφιση σχετικών πιστώσεων που αναγράφονται σ’ αυτόν.

Α/Α

Κ.Α.Ε.

Περιγραφή δαπάνης

Ποσό πίστωσης σε €

30-7333.033

ασφαλτόστρωση οδού Ριζας-Ανω Καλαβρουζα & θεση Πινακα Δ.Ε Χαλκειας

26.264,74

30-7333.032

ασφαλτόστρωση προς νεκροταφείο Καλαβρουζας (συνεχιζόμενο) ΘΗΣΕΑΣ

Δ.Ε Χαλκειας

53.039,93

30-7333.008

κατασκευή τεχνικών -αναπλάσεις -οδοποιία Τ.Δ Μολυκρειου(συνεχιζόμενο)

24.140,00

30-7336.032

κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στο τοπικό διαμέρισμα Κλεπας Δ.Ε Πλατάνου

12.220,00

30-7333.035

τσιμεντοστρώσεις στο τοπικό διαμέρισμα Περδικοβρυσης Δ.Ε Πλατάνου

8.580,00

30-7332.021

ανάπλαση στον οικισμό Αγιας Τριάδας στο τοπικό διαμέρισμα Χομορης Δ.Ε Πλατάνου (

6.900,00

00-6111.002

Αμοιβές συμβολαιογράφων

15.000,00

00-6123.

Έξοδα κίνησης προέδρων τοπικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) και αποζημιώσεις μελών τοπικών συμβουλίων

151.000,00

-8122.003

έργα Δ.Ε Πλατάνου

10.670,00

30-7421.001

Κτηματογράφηση δυτικής & ανατολικής επέκτασης σχεδίου πόλης Ναυπάκτου

130.000,00

15-6273.

Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες

(καλλιτεχνικά εργαστήρια)

1.000,00

15-6271.

Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.

600,00

30-7421.001

Κτηματογράφηση δυτικής & ανατολικής επέκτασης σχεδίου πόλης Ναυπάκτου

130000,00

30-7333.003

Επούλωση λάκκων -Συντήρηση οδών αντιμετώπιση βλαβών οδοστρωμάτων έδρας

16.000,00

20-7336.003

κατασκευή πυλώνων φωτισμού για το γήπεδο Αντιρρίου

10.000,00

-8122.007

οφειλές Π.Ο.Ε ακυρωμένες από επίτροπο σε δικαστική διαδικασία

12.000,00

20-6012.

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες  και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

40.000,00

35-6012.

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

3.000,00

10-6012.001

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλληλων,γραμματεα που τηρεί τα πρακτικά Δ.Σ ληξιαρχων,γραμματεων τοπικών συμβουλίων

46.000,00

30-6012.

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

10.000,00

50-6012.

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

5.000,00

70-6012.

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

1.000,00

Ο δήμαρχος πρότεινε την έγκριση της παραπάνω εισήγησης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ναυπακτίας.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της όλα τα παραπάνω:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίζει τις παρακάτω πιστώσεις σε βάρος του προϋπολογισμού του δήμου 2011 και των αντίστοιχων Κ.Α.

Α/Α

Κ.Α.Ε.

Περιγραφή δαπάνης

Ποσό πίστωσης σε €

30-7333.033

ασφαλτόστρωση οδού Ριζας-Ανω Καλαβρουζα & θεση Πινακα Δ.Ε Χαλκειας

26.264,74

30-7333.032

ασφαλτόστρωση προς νεκροταφείο Καλαβρουζας (συνεχιζόμενο) ΘΗΣΕΑΣ

Δ.Ε Χαλκειας

53.039,93

30-7333.008

κατασκευή τεχνικών -αναπλάσεις -οδοποιία Τ.Δ Μολυκρειου(συνεχιζόμενο)

24.140,00

30-7336.032

κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στο τοπικό διαμέρισμα Κλεπας Δ.Ε Πλατάνου

12.220,00

30-7333.035

τσιμεντοστρώσεις στο τοπικό διαμέρισμα Περδικοβρυσης Δ.Ε Πλατάνου

8.580,00

30-7332.021

ανάπλαση στον οικισμό Αγιας Τριάδας στο τοπικό διαμέρισμα Χομορης Δ.Ε Πλατάνου (

6.900,00

00-6111.002

Αμοιβές συμβολαιογράφων

15.000,00

00-6123.

Έξοδα κίνησης προέδρων τοπικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) και αποζημιώσεις μελών τοπικών συμβουλίων

151.000,00

-8122.003

έργα Δ.Ε Πλατάνου

10.670,00

30-7421.001

Κτηματογράφηση δυτικής & ανατολικής επέκτασης σχεδίου πόλης Ναυπάκτου

130.000,00

15-6273.

Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες

(καλλιτεχνικά εργαστήρια)

1.000,00

15-6271.

Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.

600,00

30-7421.001

Κτηματογράφηση δυτικής & ανατολικής επέκτασης σχεδίου πόλης Ναυπάκτου

130000,00

30-7333.003

Επούλωση λάκκων -Συντήρηση οδών αντιμετώπιση βλαβών οδοστρωμάτων έδρας

16.000,00

20-7336.003

κατασκευή πυλώνων φωτισμού για το γήπεδο Αντιρρίου

10.000,00

-8122.007

οφειλές Π.Ο.Ε ακυρωμένες από επίτροπο σε δικαστική διαδικασία

12.000,00

20-6012.

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες  και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

40.000,00

35-6012.

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

3.000,00

10-6012.001

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλληλων,γραμματεα που τηρεί τα πρακτικά Δ.Σ ληξιαρχων,γραμματεων τοπικών συμβουλίων

46.000,00

30-6012.

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

10.000,00

50-6012.

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

5.000,00

70-6012.

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

1.000,00

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                           Η γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  12/7/2011

Ο Προϊστάμενος ΤΥΑΟ                                            Η  υπάλληλος ΤΥΑΟ

Ασημακόπουλος Δημήτρης                                         X ωραφά   Σταυρούλα