Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας 29-9-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληροφορίες: Μηνόπουλος Αθανάσιος
Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 25-9 -2014
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 32886

ΠΡΟΣ

1. κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
2. κ. Δήμαρχο
3. κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου
4. κ.Εκπρόσωπο Τ.Κ.Μηλιάς.

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας».

Σας προσκαλούμε, στις 29-9-2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2014.(Εισηγ.κ.Κοτρωνιάς)
2. Ορισμός διοικητικού συμβουλίου της ΚΕΔΝ (Εισηγητής κ.Δήμαρχος )
3. Ορισμός Προέδρου και δύο μελών εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων στην Δημοτική επιτροπή Παιδείας. (Εισηγητής κ. Καρακώστας )
4. Ορισμός του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική επιτροπή Α/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Ναυπακτίας»( (Εισηγητής κ. Καρακώστας )
5. Ορισμός του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική επιτροπή Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Ναυπακτίας» (Εισηγητής κ. Καρακώστας )
6. Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του ως εκπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή Διαχείρισης του LEADER. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος )
7. Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του ως εκπροσώπου του Δήμου στην επιτροπή Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» (Leader Αλιείας). (Εισηγητής κ. Δήμαρχος )
8. Χαρακτηρισμός αστικής περιοχής εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ναυπακτίας. (Εισηγητής κ. Καρακώστας).
9. Δικαιολογητικά έκδοσης άδειας τοποθέτησης πινακίδων εισόδου-εξόδου οχημάτων και απαγόρευσης στάσης στάθμευσης. (Εισηγητής κ. Καρακώστας).
10. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους στην επιτροπή παραλαβής έργων αξίας μέχρι 5.869,4 ευρώ, κατόπιν κληρώσεως-ανάκληση της αριθ.164/2014 ομοίας. (Εισηγητής κ. Καρακώστας).Μ
11. Απόφαση συγκρότησης επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Διευθέτηση ομβρίων Τ.Κ. Μαμουλάδας» προϋπολογισμού 10.243,90 (χωρίς Φ.Π.Α.) (Εισηγητής κ. Καρακώστας).
12. Απόφαση συγκρότησης επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Σκάλας» προϋπολογισμού 48.780,49 (χωρίς Φ.Π.Α.) (Εισηγητής κ. Καρακώστας).
13. Απόφαση συγκρότησης επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση – συντήρηση οδικού δικτύου Δ.Ε. Ναυπάκτου (εκτός Δ.Κ. Ναυπάκτου, Τ.Κ. Ριγανίου και Τ.Κ. Παλαιοχωρακίου)» προϋπολογισμού 9.756,10 (χωρίς Φ.Π.Α.) (Εισηγητής κ. Καρακώστας).
14. Απόφαση συγκρότησης επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση βλαβών στον Δήμο Ναυπακτίας» πρ/σμού 10.081,30 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) (Εισηγητής κ. Καρακώστας).
15. Απόφαση συγκρότησης επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκάλυψη και ανύψωση και σχαρών» προϋπολογισμού 16.260,16 (χωρίς Φ.Π.Α.) (Εισηγητής κ. Καρακώστας).
16. Ανασυγκρότηση επιτροπής επιλογής-έγκρισης υλικών επίστρωσης και αστικού εξοπλισμού για το έργο «Ανάπλαση – Διαμόρφωση ανατολικού τμήματος πόλης Ναυπάκτου με σύνδεση των πλατειών Φαρμάκη – Πια – Κεφαλοβρύσου – Τζαβελαίων – Ησιόδου & Οξύλου» (Εισηγητής κ. Καρακώστας).
17. Ανασυγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης για το έργο «Δημιουργία ποδηλατικών, πεζοπορικών και ορειβατικών διαδρομών στην Ναυπακτία» (Εισηγητής κ. Καρακώστας).
18. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.-Τακτοποιητικού) του έργου «Βελτίωση συντήρηση οδικού δικτύου Δ.Ε Αντιρρίου» (Εισηγητής κ. Καρακώστας).
19. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή φρεατίων και υδρομαστεύσεων Δ.Ε. Πλατάνου» (Εισηγητής κ. Καρακώστας).
20. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση κτιρίου στέγασης τεχνικών υπηρεσιών πρώην Δημαρχείου Αντιρρίου (Μόνωση υπογείου-εσωτερικές διαρρυθμίσεις)» (Εισηγητής κ. Καρακώστας).
21. Παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Aνάπλαση κεντρικού δρόμου Τ.Κ. Σίμου» της πράξης με τίτλο «Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Σίμου Πυλήνης». » της Δημοτικής Ενότητας Πυλλήνης και του αναδόχου Χειμαργιώτη Θεοφάνη. (Εισηγητής κ. Καρακώστας).
22. Μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί ως αποθήκη για την συντήρηση από την 22η ΕΒΑ των τοιχογραφιών του Ι.Ν. Εισοδίων Θεοτόκου-Παναγίας Πρεβέντζας. (Εισηγ.κ. Ράπτης)
23. Διοργάνωση «Γιορτής κάστανου & τσίπουρου» στην Άνω Χώρα Ναυπακτίας .(Εισηγ. κ. Ράπτης).
24. Εξουσιοδότηση νομίμου εκπροσώπου του Δήμου για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2014-2015» της ΕΕΤΑΑ ΑΕ. .(Εισηγ.κ.Ράπτης).
25. Απαλλαγή της καταβολής τροφείων για την φιλοξενία στον 3ο παιδικό Σταθμό Ναυπάκτου τέκνων θανούσης δημοτικής υπαλλήλου. ( Εισηγ.κ.Ράπτης).
26. Συνδιοργάνωση του αγώνα εκτός δρόμου της Hellas Rally 2014 με την επωνυμία “Hellas Rally Raid Lepanto 2015”.(Εισηγ. κ. Σύψας).
27. Συνδιοργάνωση με το Σύλλογο Μαραθωνοδρόμων και υπεραποστάσεων Lepanto runners 2ου αθλητικού αγώνα δρόμου «ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΜΟΝΟΜΑΤΙ 2014» που θα πραγματοποιηθεί στον Αγραπιδόκαμπο Αντιρρίου (Εισηγ. κ. Σύψας).
28. Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκής αγοράς. (Εισηγ. κ. Σύψας).
29. Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του ως μέλος για τη σύσταση επιτροπής σύμφωνα με τον υπ’ αριθ. 2734/1999 Νόμο (ΦΕΚ 161). (Εισηγητής κ. Σύψας).
30. Παραχώρηση δημοτικών βοσκοτόπων στην Τ.Κ. Μηλιάς σε μετακινούμενο κτηνοτρόφο. (Εισηγ. κ. Σύψας).
31. Τροποποίηση της αριθ. 47/2014 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών». (Εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
32. Τροποποίηση της αριθ. 48/2014 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Ορισμός τριμελούς επιτροπής ελέγχου εισαγωγής ζώων στις βοσκές Δήμου Ναυπακτίας» (Εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
33. Βεβαίωση νέου συμπληρωματικού καταλόγου δικαιώματος βοσκής έτους 2014(Εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
34. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.( Εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
35. Κλείσιμο τραπεζικού λογαριασμού και άνοιγμα νέου με την επωνυμία κληροδότημα «Δημητρίου Πλούμη». .( Εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
36. Εξουσιοδότηση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπακτίας προς τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Αμπελακιώτισσας κο Δούρο Ιωάννη του Πολυκάρπου. ( Εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σιαμαντάς Γεώργιος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)

1. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
2. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
3. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας.
2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου.
4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
5. Ο.ΣΥ.Ν.
6. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.