Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας 13-10-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληροφορίες: Μηνόπουλος Αθανάσιος
Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 9- 10-2014
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 35133

ΠΡΟΣ:

1. κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
2. κ. Δήμαρχο
3. κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου
4. κ.Εκπρόσωπο Τ.Κ.Γαβρολίμνης
5. κ.Πρόεδρο Τ.Κ.Λυγιά
6. κ. Εκπρόσωπο Ανω Βασιλικής
7. κ. Πρόεδρο Κάτω Βασιλικής
8. κ.Εκπρόσωπο Καλαβρούζας
9. κ . Πρόεδρο Τρικόρφου

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας».

Σας προσκαλούμε, στις 13/10/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Πρόταση για οικειοθελή απόσυρση των έργων «Αποκατάσταση μονοπατιών και διαμόρφωση πεζοπορικών διαδρομών Δήμου Ναυπακτίας», «Καθαρισμός και σήμανση μονοπατιών όρους Βαράσοβας» και «Εκθετήριο αγροτικής κληρονομιάς» και ένταξη των επιλαχόντων έργων ανακατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στις Τ.Κ Λυγιά και Γαβρολίμνης. (Εισηγητής κ. Σιαμαντάς).
2. Ασκηση ενδίκων μέσων κατά του οφειλέτη μισθωτή ΑΦΟΙ Π. ΚΥΡΙΛΗ ΑΒΕΕ & GROUP A.E. .(Εισηγ.κ.Κοτρωνιάς).
3. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών (άρθρο 21 παρ.1 και 2 του ν.2190/94) του Δήμου μας για το έτος 2014). (Εισηγ.κ.Σύψας)
4. Επικαιροποίηση των αριθ. 184/2014 και 256/2014 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας από το νέο Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν αιτήματος του Συλλόγου εργαζομένων ΟΤΑ Ναυπακτίας και Δωρίδας.(Εισηγ.κ.Σύψας)
5. Αυτοδίκαιη παράταση εκμίσθωσης ισογείου οικήματος που βρίσκεται στην πλατεία της δυτικής αποβάθρας Τ.Κ Αντιρρίου ,για επαγγελματική χρήση..(Εισηγ.κ.Κοτρωνιάς).
6. Ανάκληση της αριθμ. 49/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και αυτοδίκαιη παράταση εκμίσθωσης ακινήτου ( 2oς όροφος πρώην Δημοτικού Σχολείου) Τ.Κ Στράνωμας Δ.Ε Πυλλήνης,για επαγγελματική χρήση.(Εισηγ.κ.Κοτρωνιάς).
7. Λήψη απόφασης για ορισμό υπολόγου στο έργο «Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Σίμου Πυλλήνης» .(Εισηγ.κ.Κοτρωνιάς).
8. Kαθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΒΑΘΟΥΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ». (Εισηγ.κ.Κοτσανάς)
9. Εκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης για προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή Γριμπόβου κατά την διοργάνωση της εμποροπανήγυρης του έτους 2014. (Εισηγητής κ. Κονίδας )
10. Εκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ανατολικό τμήμα της πόλης της Ναυπάκτου ( περιοχή Γριμπόβου) ανεξαρτήτως χρονικής περιόδου απαγόρευσης της κυκλοφορίας στην παραλιακή οδό Καθόδου Δωριέων και μέχρι την ολοκλήρωση του έργου «Ανάπλαση –διαμόρφωση ανατολικού τμήματος πόλης Ναυπάκτου με σύνδεση των πλατειών Φαρμάκη- Πιά- Κεφαλοβρύσου –Τζαβελλαίων-Ησιόδου και Οξύλου». (Εισηγητής κ. Κονίδας )
11. Εκδοση τοπικής Κανονιστικής απόφασης σχετικά με την επέτειο 28ης Οκτωβρίου στη Δημοτική Κοινότητα Ναυπάκτου. (Εισηγητής κ. Κονίδας )
12. Ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΝ. (Εισηγητής κ..Δήμαρχος )
13. Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – Μειωτικού του έργου «Βελτίωση –συντήρηση οδικού δικτύου Δ.Κ. Ναυπάκτου. (Εισηγητής κ. Καρακώστας )
14. Αντικατάσταση τακτικού μέλους της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΡΟΣ ΧΥΤΑ (ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ Δ.Δ. ΒΛΑΧΟΜΑΝΔΡΑΣ)». (Εισηγητής κ. Καρακώστας )
15. Συμπλήρωση και τροποποίηση των αριθ. 367 & 368/2014 αποφάσεων Δ.Σ. περί ορισμού των διοικητικών συμβουλίων των Σχολικών επιτροπών Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Ναυπακτίας. (Εισηγητής κ. Καρακώστας )
16. Διοργάνωση Εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940-έγκριση δαπανών. ( Εισηγητής κ.Ράπτης)
17. Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με το Σύλλογο Πολιτιστικές διαδρομές-έγκριση δαπανών. (Εισηγητής κ.Ράπτης)
18. Εγγραφές- επανεγγραφές νηπίων και βρεφών. ( Εισηγητής κ.Ράπτης.)
19. Τροποποίηση της αριθμ. 401/2014 απόφασης Δ.Σ. για πληρωμή εργασιών «αποκατάσταση τομών» του έργου «Κατασκευή αποχέτευσης Ακαθάρτων ΄Ανω χώρας» που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ μέσω άλλης χρηματοδότησης. .(Εισηγ.κ.Κοτρωνιάς).
20. Επιχορήγηση Α/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπακτίας. .(Εισηγ.κ.Κοτρωνιάς).
21. Αντικατάσταση μελών του Δήμου Ναυπακτίας στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης : ΄΄Μελέτη ολοκληρωμένης προσέγγισης για την ανάδειξη και αναδιάρθρωση της Ορεινής Ναυπακτίας-Περιοχή φράγματος Ευήνου΄΄.(Εισηγητής κ..Δήμαρχος )

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σιαμαντάς Γεώργιος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)

1. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
2. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
3. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
1. Σύλλογο Εργαζομένων ΟΤΑ Ναυπακτίας και Δωρίδας.
2. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας.
3. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
4. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου.
5. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
6. Ο.ΣΥ.Ν.
7. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.