Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 13/10/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ: Μηνόπουλος Αθ.
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143 -60160
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 9-10-2014
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 35122

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε την 13/10/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ανάκληση ή μη της άδειας χρήσης μουσικών οργάνων στο Κ.Υ.Ε. ιδιοκτησίας κ. Πατούλια Νικολάου.
2. Ενημέρωση περί ανάκλησης – οριστικής αφαίρεσης της αριθ. 34190/11-10-2012 αδείας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος«ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ -ΜΠΑΡ»,ιδιοκτησίας ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ, που βρίσκεται στην οδό Νότη Μπότσαρη 13 στη Ναύπακτο.
3. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος στη κα. Βασιλοπούλου Ευαγγελία στον οικισμό ΄΄Γέφυρα Μπανιά΄΄Τ.Κ. Βλαχομάνδρας Δ.Ε. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας.
4. Eισήγηση για χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων στο Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του κ. Παπακωστόπουλου Δημητρίου στη Τ.Κ. Γαλατά Δ.Ε. Χάλκειας Δήμου Ναυπακτίας.
5. Εκδοση Τοπικής Κανονιστικής απόφασης για προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή Γριμπόβου κατά την διοργάνωση της εμποροπανήγυρης του έτους 2014.
6. Εκδοση Τοπικής Κανονιστικής απόφασης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ανατολικό τμήμα της πόλης της Ναυπάκτου (περιοχή Γριμπόβου) ανεξαρτήτως χρονικής περιόδου απαγόρευσης της κυκλοφορίας στην παραλιακή οδό Καθόδου Δωριέων και μέχρι την ολοκλήρωση του έργου «Ανάπλαση –διαμόρφωση ανατολικού τμήματος πόλης Ναυπάκτου με σύνδεση των πλατειών Φαρμάκη- Πιά- Κεφαλοβρύσου –Τζαβελλαίων-Ησιόδου και Οξύλου»
7. Εκδοση Τοπικής Κανονιστικής απόφασης σχετικά με την επέτειο 28ης Οκτωβρίου στη Δημοτική Κοινότητα Ναυπάκτου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ράπτης Ιωάννης