Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου 9/10/14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Πληρ: Χωραφά Σταυρούλα
Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37,
Ναύπακτος 30300
Email:shorafa@nafpaktos.gr
Τηλ: 2634021620
Φαξ: 2634021933

Ναύπακτος 3 Οκτωβρίου 2014
Αριθ. Πρωτ.: 106

ΠΡΟΣ:
1) Τα μέλη του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας
Ναυπάκτου
2) ως πίνακας αποδεκτών

ΚΟΙΝ: κ. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου »

Σας παρακαλούμε την Πέμπτη 9-10-2014 και ώρα 18:00 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.:30384/5-9-2014 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων Μεταφορών & Συγκοινωνιών με θέμα «Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή Γριμπόβου κατά την διοργάνωση της εμποροπανήγυρης του έτους 2014.»

2. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.:31655/16-9-2014 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων Μεταφορών & Συγκοινωνιών με θέμα «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ανατολικό τμήμα της πόλης Ναυπάκτου (περιοχή Γριμπόβου) ανεξαρτήτως χρονικής περιόδου απαγόρευσης της κυκλοφορίας στην παραλιακή οδό Καθόδου Δωριέων και μέχρι την ολοκλήρωση του έργου «Ανάπλαση-διαμόρφωση ανατολικού τμήματος πόλης Ναυπάκτου με σύνδεση των πλατειών Φαρμάκη-Πιά-Κεφαλόβρυσου-Τζαβελλαίων-Ησιόδου & Οξύλου.»

Ο πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

Πλούμης Νικόλαος