Απόφαση Δ. Σ. Ναυπακτίας με θέμα “Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκής αγοράς”

Εκδόθηκε η με αριθμό 391/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας με θέμα: “Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκής αγοράς”.

Δείτε τη εδώ.