Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου 22/10/14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορθή επανάληψη
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Ναύπακτος 17-10-2014
Αριθ. Πρωτ. 935
ΠΡΟΣ
Τα μέλη του Δ.Σ.
• Ασημακόπουλος Γεώργιος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
• Σπυροπούλου Σοφία
• Σμπούκης Βασίλειος
• Γούλας Γεώργιος
• Ζιαμπάρα Μαρία
• Λιμενάρχη Ναυπάκτου κα. Θωμοπούλου Μαρία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Λουκόπουλο Παναγιώτη

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου».
Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 22-10-2014 και ώρα 2:00 να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Ξενία , σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 και με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ανάπτυξη εγκαταστάσεων προστασίας Λιμένα & προσωρινού ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής
2. Λήψη απόφασης για την εκπόνηση μελέτης επέκτασης κρηπιδώματος εντός του Λιμένα Ναυπάκτου
3. Λήψη απόφασης για εκπόνηση μελέτης για ενιαίο τύπο σκιάστρων στις παραλίες ΧΖΛ Ναυπάκτου & Αντιρρίου.
4. Αδειοδότηση – αποκατάσταση ράμπας ολίσθησης σκαφών στην περιοχή Γριμπόβου. (εκβάθυνση)
5. Συνένωση παραλιών Γριμπόβου – Ψανής
6. Διοργάνωση εθελοντικού καθαρισμού Λιμένα Ναυπάκτου και Αντιρρίου
7. Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση δεστρών στις προβλήτες του Αντιρρίου
8. Λήψη απόφασης για την αποκατάσταση οδοστρώματος
9. Καθορισμός-οριοθέτηση Αιγιαλού & παραλίας της περιοχής Γριμπόβου.
10. Εργασία συμπλήρωσης λεπτομερειών και ψηφιοποίησης των υπαρχόντων τοπογραφικών διαγραμμάτων Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Ναυπάκτου & Αντιρρίου.
11. Απομάκρυνση για λόγους ασφαλείας του ξύλινου σκάφους «ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
ιδιοκτησίας του κ Αθανασόπουλου Ταξιάρχη δίπλα από τις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις στο Γρίμποβο.
12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καταγγελίες που έχουν περιέλθει στην υπηρεσία μας και αφορούν στην κλοπή ρεύματος από τον Λιμενικό φωτισμό.
13. Διοργάνωση πρόχειρου διαγωνισμού για προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού έτους 2015
14. Αγορά εφαρμογών(εσόδων –εξόδων & σύνδεση μισθοδοσίας- γραφείο προσωπικού) για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου
15. Συζήτηση και λήψη απόφαση περί της οφειλής του Δήμου Ναυπακτίας προς το φορέα μας ΔΛΤΝ σχετ. με την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης των δημοσίων κτημάτων ΒΚ229-ΒΚ283-ΒΚ290 στην περιοχή Γριμπόβου προκειμένου να διοργανώσει την ετήσια εμποροπανήγυρη .
16. Οργάνωση συνάντησης με επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στη ΧΖΛ για ανταλλαγή απόψεων
17. Ορισμός κ. Φράγκου Αντώνιου (προέδρου) για υπογραφή των επιταγών της υπηρεσίας μας καθώς και του αναπληρωτή αυτού.
18. Ορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους στην γνωμοδοτική επιτροπή για θέματα ανέλκυσης –απομάκρυνσης-εξουδετέρωσης ναυαγίων στις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας του Κ Λ Πατρών.
19. Ορισμός τριμελούς επιτροπής διενέργειας κληρώσεων από την κατάσταση υπηρετούντων υπαλλήλων του Δήμου Ναυπακτίας και για τη συγκρότηση προβλεπόμενων από τις διατάξεις νόμων κ.λ.π. επιτροπών
20. Ορισμός ενός(1) ΔΣ με τον αναπληρωτή του, ως μέλος της επιτροπή βεβαίωσης καλής εκτέλεσης υπηρεσιών & εργασιών –ΠΔ 28/80 μέχρι 31-12-2014
21. Ορισμός δυο(2) Διοικητικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους στην επιτροπή παραλαβής έργων μέχρι 5.869,4 ευρώ μέχρι 31-12-2014
22. Ορισμός ενός (1) Διοικητικού Συμβούλου μετά του αναπληρωτή του στην επιτροπή παραλαβής έργων αξίας από 5.869,40 ευρώ και μέχρι 8.804,1 ευρώ μέχρι 31-12-2014
23. Ορισμός ενός(1) Διοικητικού Συμβούλου μετά του αναπληρωτή του στην επιτροπή παραλαβής έργων άνω των 8.804,1 ευρώ 31-12-2014
24. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή αλσυλλίου Γριμπόβου και κατά την διάρκεια της ετήσιας εμποροπανήγυρης από 26-10-2014 εως 1-11-2014
25. Λήψη απόφασης επί του καθορισμού Ζωνών Αντικειμενικών αξιών & Ανταλλαγμάτων στις παραχωρήσεις του δικαιώματος απλής χρήσης χώρων χρονικής διάρκειας μικρότερης των τριών ετών εντός των περιοχών αρμοδιότητάς μας ΧΖ Ναυπάκτου & Αντιρρίου, έτους 2015
26. Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου με άδεια τύπου Β για το έτος 2015 και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2323/1995 και λοιπών συναφών διατάξεων.
27. Συζήτηση επί αιτήσεως του Ναυτικού Ομίλου Ναυπάκτου για παραχώρηση των εγκαταστάσεων της πρώην Πλαζ Ναυπάκτου με σκοπό να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του.
28. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως του Ναυτικού Ομίλου Ναυπάκτου, για τον ορισμό από την υπηρεσία μας δυο (2) θέσεων για τα σκάφη του, στο λιμάνι Ναυπάκτου .
29. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της κας Αθανασοπούλου Ειρήνης για παραχώρηση χώρου προς χρήση καντίνας και ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην περιοχή Αντιρρίου (Ανατολική προβλήτα)
30. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2014.
31. Δέσμευση – Διάθεση πιστώσεων

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ