Πρόσκληση για Συνάντηση με τους Επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται εντός ΧΖΛΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Πάροδος Α. Κοζώνη
Ναύπακτος Τ.Κ. 30300
Πληροφορίες : Μπισμπίκη Αγγελική
Τηλέφωνο: 26340 – 21618
Fax : 26340 – 21618
Email: limennafpakt@yahoo.gr

Ναύπακτος: 24–10-2014
Αριθ. Πρωτ.: 966

Προς: Τους Επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται εντός ΧΖΛΝ.

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για Συνάντηση»
Σχετ: Η αριθμ. 77/2014 Απόφαση ΔΣ ΔΛΤΝ.

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου ( Ξενοδοχείο Ξενία)
στις 3-11-2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 5:30 μμ για ανταλλαγή απόψεων σχετικά με θέματα αδειοδοτήσεων κλπ.
Βέβαιοι για την ανταπόκρισή σας , ευχαριστούμε εκ των προτέρων

Με εκτίμηση
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ