ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Πάροδος Α. Κοζώνη
Ναύπακτος Τ.Κ. 30300
Πληροφορίες : Μπισμπίκη Αγγελική
Τηλέφωνο: 26340 – 21618
Fax: 26340 – 21618
Email: limennafpakt@yahoo.gr

Ναύπακτος: 27/10/2014
Αριθ. Πρωτ.: 971

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 30/10/2014 και ώρα 12.30 στα γραφεία του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ θα διενεργηθεί από Επιτροπή κλήρωση μεταξύ όσων υπαλλήλων του Δήμου Ναυπακτίας πληρούν τις προϋποθέσεις, για την συμπλήρωση της παρακάτω επιτροπής:

1. Επιτροπή βεβαίωσης καλής εκτέλεσης υπηρεσιών & εργασιών – ΠΔ 28/80 έτους 2014.
Θα κληρωθούν δύο (2) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη.

Μέλη της Επιτροπής που θα διενεργήσει την παραπάνω κλήρωση θα είναι οι:

1. Φράγκος Αντώνιος, Πρόεδρος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου.
2. Παπαγεωργίου Ηλίας, Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ναυπακτίας.
3. Μπισμπίκη Αγγελική, Υπάλληλος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ