ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Ναύπακτος 30/10/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

Ν. 4257/2014 ΑΡΘΡΟ 51 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4304/2014 άρθρο 24

Στη ρύθμιση υπάγονται:

Ληξιπρόθεσμες οφειλές:

Που έχουν βεβαιωθεί από 4/3/2013 έως 30/10/2014

Ρυθμιζόμενες οφειλές προερχόμενες από:

Τέλη παραλιακών χώρων

Τρόπος υπαγωγής στη ρύθμιση:

Υποβολή αίτησης οφειλέτη μέχρι 30/11/2014

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εκμεταλλευτούν τις «ευεργετικές» διατάξεις του αναφερόμενου νόμου δεδομένου ότι παρέχεται η δυνατότητα πληρωμής της οφειλής τους σε δόσεις καθώς και απαλλαγής του όλου ή μέρους των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους & τις προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου τις εργάσιμες ημέρες & ώρες.
Τηλ. Επικοινωνίας: 26340 21931

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ